Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Odborná dopravní studie potvrzuje: R52 Pohořelice-Mikulov je zbytečná

Novým důležitým příspěvkem do debaty o smysluplnosti výstavby rychlostní silnice R52 z Pohořelic do Mikulova je dopravní studie, kterou nechal vypracovat Ekologický právní servis (EPS) u dopravního experta Mgr. Jiřího Dufka z Centra dopravního výzkumu. Závěry studie prokázaly dopravní neopodstatněnost stavby rychlostní komunikace R52 v úseku Pohořelice -- Mikulov.

EPS spolu s dalšími jihomoravskými občanskými sdruženími opakovaně poukazuje na skutečnost, že projekt výstavby silnice R52, která má být součástí evropské páteřní dopravní sítě TEN-T, by měl být přehodnocen, jelikož existuje ekologicky šetrnější a výrazně levnější alternativní řešení, což prokázaly již dříve zpracované odborné studie. Nová studie dokládá, že silnice R52 po svém dokončení nepřitáhne dopravu z jiných komunikací (dopravní intenzity narostou maximálně o 10 %), což znamená, že její efektivita je velmi nízká. Naopak na obchvatu Břeclavi jako čtyřpruhové rychlostní silnici mohou intenzity v roce 2020 dosahovat více než 20 tisíc vozidel denně. Hraniční přechod Poštorná v alternativní variantě bude mít přibližně o 30% vyšší intenzity dopravy než hraniční přechod Mikulov v oficiální variantě. Dalším pozitivním efektem alternativního dopravního řešení by bylo také snížení dopravních intenzit na Vídeňské ulici v Modřicích o 7 %. Studie rovněž dokazuje, že obchvat Břeclavi v obou variantách výrazně uleví městu od tranzitní dopravy, přičemž předpokládaný efekt je v alternativní variantě dokonce lepší. Prioritní osa č. 25 Gdansk -- Brno/Bratislava -- Vídeň, podrobněji viz –

http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects_minisite/index_en.htm

Autor: Toomuch | Zveřejněno: 2.11.2007 11:51:58

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně