Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Primátor Brna otevřel v brněnské zoo novou komunikaci

Primátor Brna Roman Onderka spolu s ředitelem Zoo Brno Martinem Hovorkou v sobotu 30. 8. 2008 ve 14.00 hod. otevřeli slavnostním přestřižením pásky novou páteřní komunikaci zahrady. A to u příležitosti Dne sponzorů a adoptivních rodičů, který je každoročním poděkováním všem mecenášům a aktivním příznivcům zoo.

Hlavní návštěvnická komunikační trasa v délce cca 600 metrů byla zprovozněna o celé dva měsíce dříve, neboť dokončení stavby, která byla zahájena v lednu 2008, bylo plánováno až koncem října. Nová komunikace, která je nyní určena především pro provoz turistického vláčku a služebních vozidel, byla nejen rozšířena z původních 4 na 6 metrů, ale především doplněna o samostatně vedený chodník pro pěší. Ten zajistí bezpečný pohyb osob mimo trasu vláčku a vozidel údržby. Jeho součástí bude i několik odpočinkových zón, které umožní, aby se lidé mohli v klidu, nerušeni provozem na komunikaci, věnovat pozorování zvířat či odpočinku.

Povrch komunikace, ke kterému patří také nové odvodnění a kanalizace, kryje odolná betonová dlažba, jež tvarem i barvou velmi dobře koresponduje s okolním prostředím. Na stavbu v současné době navazuje úprava přilehlých expozic. Ta umožní nejen lepší orientaci návštěvníků, ale zároveň nabídne i zajímavější průhledy do výběhů, které budou k nové komunikaci přiblíženy.

Stavbu páteřní komunikace realizují Inženýrské stavby Brno, s. r. o., investorem je statutární město Brno, které na tuto akci ze svého rozpočtu vyčlenilo 12, 6 milionů korun.

Primátor Brna ocenil kvalitu i rychlost stavby a přislíbil, že i v příštích  letech bude město brněnské zoo věnovat zvýšenou pozornost. V letošním roce pro Zoo Brno schválilo městské zastupitelstvo také finanční podporu rozsáhlé investiční akce pod názvem Beringie. Doba její realizace vymezena roky 2008-2010. Rozpočtové náklady činí 76 126 884 Kč; z celkových nákladů činí dotace EU (Regionální operační program, oblast podpory 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v prioritní ose 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu) 45 mil. Kč, zdroje města 31 126 884 Kč. Podíl dotace činí tedy téměř 60 % celkových nákladů projektu. 

Projekt „Beringie" je součástí nové expoziční koncepce brněnské zoo, která je obsažena ve Strategii rozvoje Zoo Brno. Tato komplexní expozice bude představovat rozsáhlý soubor výběhů se severskou zvířenou z oblasti Beringovy úžiny a řeší technicky, esteticky i eticky zanedbanou část areálu Zoo Brno. V první části projektu se bude realizovat zejména expozice pro medvědy kamčatské. Celá komplexní expozice bude zaujímat prostor ve spodní části zoologické zahrady, a to nalevo od páteřní komunikace.

Více informací najdete na http://www.zoobrno.cz/

Autor: Honza Sadílek | Zveřejněno: 31.8.2008 12:05:35

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně