Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Přírodovědci získali moderní zázemí

Po pěti letech byla dokončena rekonstrukce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Kotlářské ulici. Univerzita tím završila program obnovy historických budov v centru Brna. Studenti i pedagogové v opraveném areálu získali moderní centrum pro studium geologie, geografie, fyziky a matematiky.

„Masarykova univerzita se při svém rozvoji nesoustředí jen na budování nových prostor v univerzitním kampusu, velkou pozornost věnuje také historickým budovám v centru města, které opravila a modernizovala,"  řekl rektor Petr Fiala. Opravit nyní zbývá už jen filozofickou fakultu, která do programu rekonstrukcí v minulosti nebyla zařazena.      

Přírodovědecká fakulta leží v památkové zóně města Brna. „Většina objektů v areálu Kotlářská byla postavena koncem 19. století pro jiné účely a v současnosti již nevyhovovala požadavkům moderního výzkumu a výuky," řekl  kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček. V roce 2003 byla proto zahájena rekonstrukce areálu, která se dotkla celkem 17 objektů, z nichž osm je památkově chráněných. Jsou v nich posluchárny, laboratoře, učebny, kanceláře, technické zázemí, výzkumná pracoviště, včetně prostor s vysokou třídou čistoty.

U všech objektů byla sanována podzemní podlaží a rekonstruovány vnitřní prostory. Rekonstrukcí prošly střechy i fasády, vyměněna byla okna. Unikátním architektonickým i technickým prvkem areálu se stalo přemostění původní auly budovou Informačního centra, které bylo otevřeno již v roce 2005. Rekonstrukce zahrnovala rovněž parkové úpravy.

Areál přírodovědecké fakulty byl vybudován převážně během posledního desetiletí 19. století, původně jako chudobinec. V roce 1921 byly prostory upraveny pro fakultu. K dílčím dostavbám došlo v roce 1937, poté mezi lety 1979 a 1980. Současná rekonstrukce stála celkem 607 milionů korun, z toho stavební část 510 milionů. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace 525 milionů, zbylou sumu uhradila univerzita z vlastních zdrojů. 25 milionů stála nová audiovizuální technika, vybavení laboratoří a bufetu. 

 

 

 

 

Autor: www.brno.cz | Zveřejněno: 23.10.2008 13:30:44

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně