Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Vandalové v brněnské MHD

Je to rok od roku čím dál horší. Poškrabaná okna, poničené sedačky ve vozech, rozbitá boční okna, počmáraný interiér vozu, posprejovaný bok nebo zadní část vozu, ohnutá madla nebo označovače jízdenek.

Ti, co páchají takový trestný čin, jsou většinou neuvědomělí. Neví, jak je těžké odstranit grafity nebo financovat opravy interiéru vozů. V brněnské MHD nejezdí ani jediný vůz, který by kdy nebyl poznamenaný útokem těchto šílenců.

Vandalství ve vozech často dělají skupinky mladistvých výrostků, kteří se z nudy při cestě v MHD baví tím, že něco jen tak ničí nebo chtějí jen tak na sebe stáhnout pozornost. Často se i chovají agresivně, pokud jim nějaký všímavý cestující něco řekne. Něco podobného také provádějí například opilé skupinky jedinců, kteří v podvečer cestují z/do hospody. Tito všichni lidé porušují smluvní přepravní podmínky, se kterými je nebo alespoň má být každý cestující seznámen před nastoupením do vozidla hromadné přepravy osob. Porušují však také zákon, kdy mohou dostat trest až do výše 400 hodin obecně prospěšných prací, který pod dohledem soudu a úředníků musí do roka odpracovat ze svého vlastního volna a na určeném místě a také zaplatit vzniklou škodu. Divím se proto, že je to tak baví.

Dalším typem jsou sprejeři. Ti jsou většinou ve větších skupinkách a na konečných, kde je malý pohyb lidí v okolí a je špatný výhled řidiče na zadní část vozu. Částo to jsou místa někde u lesa nebo místa krytá veřejnou zelení. Uvedu například smyčku šalin Stará osada, Ústřední hřbitov nebo Červinkova. Stačí okamžik a šalina je posprejovaná. Jsou i případy, že dotyční se vloupají do vozoven a tam sprejují co je napadne.

Prosíme tedy všechny lidi, aby v případě, že někde uvidí nebo uslyší o tom, že se něco takového někde děje, že se někde schází skupinky takových osob apod. Ohlaste to ihned na policii, aby se co nejvíce takových osob dopadlo a my jsme mohly jezdit v čistých, ničím neporušených vozech MHD.

Na závěr nutno dodat, že Dopravní podnik města Brna ročně vynaloží téměř deset milionů korun na opravy vandaly poškozených vozidel. Za tuto částku by se mohl koupit například jedno nové vozidlo MHD.

Autor: Martin Varták | Zveřejněno: 27.10.2008 17:24:33

FacebookHandinig - to spike
rád bych ti ten prst urval..

Zdena - Co z toho?
Nebylo by lepší koupit si pastelky a omalovánky a jezdit v čistém?

martin - vandalové
Vandalství, a to nejen v MHD, je trestná činnost, stejně tak jak kradení např.takže se není rozhodně čím chlubit


Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně