Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Nejstarší umění ve střední Evropě v brněnském Anthroposu

Chcete se osobně setkat s Věstonickou Venuší a nebo si udělat kompletní obrázek o umění z dávných dob osídlování Moravy? Není nic jednoduššího než navštívit výstavu Nejstarší umění ve střední Evropě v brněnském Anthroposu.

Ústav Anthropos i Archeologický ústav Brno vlastní nemalé kolekce uměleckých předmětů z údobí lovců mamutů (kultura pavlovien, ~ 25 000 let) i lovců sobů (kultura magdalénien, ~ 13 000 let). Umělecké  předměty ze sbírek Archeologického ústavu nebyly nikdy vystavovány a jsou tedy veřejnosti zcela neznámé, z bohatých sbírek ústavu Anthropos byla  v průběhu posledních 40 let vystavena dvakrát v originále jedině Věstonická Venuše po dobu několika týdnů. Mnohé předměty ze sbírek obou ústavů jsou světovými unikáty a dokládají vyspělost kultury mladého paleolitu na Moravě. Poprvé bude tedy mít široká veřejnost možnost shlédnout umělecké poklady z dávných dob osídlení Moravy.

Kromě toho bylo naší snahou získat podobné umělecké předměty ze sbírek ústavů v okolních zemích, což se ve značné míře podařilo, takže můžeme prezentovat jistý výběr umění mladého paleolitu ve střední Evropě. Podobná výstava nebyla dosud nikdy nejen ve střední Evropě uspořádána.

Výstava je členěna chronologicky na tři části: nejstarší zahrnující kulturu aurignacienu z období mezi 35 000 a 30 000 lety, reprezentovanou však pouze exponáty z Německa a Rakouska. Početné osídlení z tohoto údobí na Moravě zanechalo své sídelní pozůstatky bohužel jen v takových podmínkách, kde se předměty z organických látek nezachovaly. 

Střední fáze představuje exponáty z údobí lovců mamutů kultury pavlovienu (gravettienu) z období 27 000 až 22 000 let, kdy osídlení Moravy představovalo vrchol kulturního vývoje v rámci celé Evropy.

Nejmladší část je věnována kultuře magdalénienu lovců sobů z období mezi 14 000 a 10 000 lety. Její původ je v jihozápadní Evropě, kde jí patří známé jeskynní malby z Lascaux, Altamiry a jiných jeskyní. Na Moravě vzniklo její nejvýchodněji položené samostatné centrum, kde byly vytvořeny zcela unikátní drobné umělecké předměty, především rytiny zvířat na kostech (koní, bizonů) i na břidličných oblázcích (ornamentální výzdoby i sexuální symboly).

Výstava je doplněna souborem originálních obrazů Zdeňka Buriana - mezi jinými např. asi i nejznámějším olejem „Tvůrce Věstonické Venuše", známého ze všech učebnic dějepisu.

Součástí tohoto významného výstavního počinu je i mezinárodní konference na téma nejstaršího středoevropského umění „Prehistoric Art in Central Europe", která se koná den po zahájení výstavy (8. 4.) rovněž v Pavilonu Anthropos. Konference se účastní přední odborníci z našich zemí, Rakouska, Německa a Slovenska.

Výstava je zařazena do oficiálního doprovodného kulturního programu k předsednictví ČR Radě Evropské unie.

Výstava bude otevřena od 8. dubna do 30. června 2009 
v Pavilonu Anthropos, Pisárecká 5, Brno. 

Otevírací doba od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin.

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 8.4.2009 7:20:03

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně