Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

V centru Brna vyroste parkovací dům na ul. Panenská

Město Brno udělalo další krok vedoucí k uvolnění centra města od zaparkovaných automobilů.

Rada města Brna totiž v úterý 26. května 2009 souhlasila s projektem výstavby objektu hromadných parkovacích garáží označených jako Parkovací dům - ul. Panenská, Brno-střed, dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, zpracovaným společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., předloženým společností Brno Parking, a. s., jako budoucím nájemcem.

Pro centrum města a jeho dopravu je naprosto nevyhnutelné začít co nejrychleji stavět parkovací dům na ul. Panenská. Řádově několik stovek parkovacích míst bude první fází uvolnění centra pro obyvatele města bez toho, aby se vyhýbali parkujícím automobilům. Město Brno udělá vše pro to, aby výstavba začala v řádu několika měsíců" řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Parkovací dům na ul. Panenská bude stát mezi budovami Magistrátu města Brna a Hotelem International v Brně a to na základě dokumentace o umístění stavby zpracované společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Navrhovaný počet parkovacích míst je 456. Dopravně je budova napojena z ul. Husovy. Výjezd bude rovněž z ul. Husova směrem vpravo. Vjezd do objektu je řešen na severní straně úrovňově do druhého nadzemního podlaží. Budoucím nájemcem by měla být společnost Brno Parking, a.s., která bude parkovací dům provozovat a to na základě smluvního ujednání s městem Brnem.

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 4.6.2009 7:40:23

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně