Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Havárie vodovodního potrubí v Masarykově čtvrti komplikuje dopravu

Poslední lednový týden došlo k větší havárii vodovodního potrubí na ulici Údolní v Masarykově čtvrti. Jelikož se potrubí nachází pod tramvajovou tratí, musely být rychle udělána nejrůznější opatření.

V prvních dnech došlo k omezení rychlosti v postiženém úseku. Od 3.2.2009 na dobu cca 3 týdnů došlo k uzavření části této ulice pro osobní automobily. Dopravní podnik města Brna, konkrétně oddělení grafikonů a jízdních řádů, zastoupené vedoucím dopravního odboru města Brna panem Janem Seitlem, které tvoří jízdní řády linek a řeší mimořádnosti v dopravě, si muselo ve velmi krátkém čase poradit s tímto problémem.

V případě, že by byla otevřená ulice Husova, došlo by k odklonu tramvají na Mendlovo náměstí. V tomto případě bylo uděláno takové opatření, že tramvajová linka 4 končí v zastávce Komenského náměstí, dále nacouvá do ulice Husova a vyjede přímo do zastávky Česká. Celou situaci monitoruje na místě dispečink. Zbývající úsek nahradily autobusy x4, které jezdí v postiženém úseku havárií po jedné straně vozovky řízené světelnou signalizací. Cestující musí obousměrně přestupovat, ale je zde vytvořena vzájemná návaznost, tudíž se cestující domů dostanou bez potíží.

Výluka je také zajímavá, hlavně pro fotografy a zájemce o dopravu, tím, že na lince x4 jezdí převážně starší autobusy, které v tak hojném počtu už neuvidíme. Je nutné poděkovat oddělení grafikonů a jízdních řádů za rychlé a perfektní vyřešení celého problému.

Autor: Martin Varták | Zveřejněno: 18.2.2009 12:44:52

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně