Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Významní ekonomové se setkali v Brně

Řada světově uznávaných ekonomů v čele s ministrem financí Miroslavem Kalouskem zahájila ve čtvrtek 12.3. na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně (PEF) tradiční mezinárodní vědeckou konferenci Firma a konkurenční prostředí 2009. Ta pokračovala až do pátku.

„Tradiční mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí ve své 10leté historii nezažila slavnostnější zahájení“, hodnotí s potěšením děkanka PEF, prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Tento ročník pořádaný v duchu oslav navštívila řada význačných mezinárodně uznávaných ekonomů. Vystoupil zde současný ministr financí Miroslav Kalousek s tématem Současná ekonomická situace, ve které se zaměřil na vztah mezi politiky a ekonomií. Konkrétně pak varoval před pokusy světových politiků řešit finanční krizi populistickým zvyšováním schodků veřejných rozpočtů a protekcionistickou ochranou národních trhů. Zdůraznil také, že při řešení problémů je nutné se zaměřit na jeho podstatu a s chladnou hlavou se pokusit o jeho řešení, bez zbytečných populistických gest, které problémy spíše ještě prohloubí.

Tomáš Sedláček, který je považován za pátého makroekonoma na světě a v současné době působí v Národní ekonomické radě vlády, svou přednáškou zaměřil na zadlužování a jeho dopady na ekonomiku. Zaujal posluchače svými trefnými přirovnáními, které poměrně obtížnou ekonomickou problematiku dovedly přiblížit každému posluchači. Další významnou osobností, která na konferenci vystoupila, byl vrchní ředitel ČNB Vladimír Tomšík, který hovořil o problematice přijetí Eura v České republice. Cyklus přednášek uzavíral Pavel Kohout, který polemizoval o stavu ekonomiky se svým příspěvkem s názvem „Ekonomika na rozcestí“.

Konference vzbudila velký zájem. Přednášky se zúčastnilo více jak 600 posluchačů. Zasedání bylo přímým přenosem přenášeno do sousedních učeben, protože kapacita největší přednáškové auly nestačila velkému počtu účastníků z řad studentů, akademických pracovníků, absolventů, ale i zástupců z řad partnerů PEF, kteří byli na jednání pozvání.

Vědecká konference nebyla jedinou akcí k významnému 50. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty. Kromě reprezentačního plesu a setkání absolventů pořádá fakulta workshopy a zajímavé výstavy během celého roku. PEF vznikla v roce 1959 jako první ekonomická fakulta na Moravě. Během svého 50letého vývoje fakulta prošla značným vývojem a v současné době nabízí 8 bakalářských, 5 magisterských a 3 doktorské studijní obory

Autor: Cubert | Zveřejněno: 16.3.2009 0:43:10

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně