Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Fotoreport z dopravních opatření v rámci „Velké ceny 2009“

Závody Moto GP se konají v Brně již několik desítek let. Díky jejich stále velké oblíbenosti z řad českých i zahraničních nadšenců, je nutné každoročně zajistit spoustu dopravních opatření v oblasti Automotodromu a několik desítek km dlouhém okolí. Nyní Vám je v rámci dnešního fotoreportu přiblížíme.

Největší část příznivců motorek přijíždějí na automotodrom auty nebo na motorkách. Pro těchto několik desítek tisíc lidí je připraveno několik kempů a záchytných parkovišť v oblasti Ostrovačic a Žebětína. Odtud jezdí v dopoledních hodinách speciální autobusové linky X v intervalu až 90 vteřin, které odváží cestující na Tribuny A/B a na Start. Zpět je nutné využít pěší trasy lesem kolem automotodromu.

Zbývající část návštěvníků bydlí v Brně nebo jsou v něm ubytováni. Pro ty je připravena autobusová linka 400 z Mendlova náměstí. Tato linka je v provozu po celý den v int. 30 minut obousměrně a v nejvytíženější době je posilována až na interval 2 minuty. Linka zajišťuje svoz lidí také z Popůvek, Troubska a Bosonoh.

V pohotovosti po celý víkend je vždy několik stovek policistů a pracovníků Security, jejichž úkolem je zajistit co nejrychlejší dopravní obslužnost všech komunikací a křižovatek, zajistit hlídání automobilů / motorek před ukradením a namátkově kontrolovat vozidla vč. Jejich řidičů. Každoročně vypomáhají také Rakouští policisté. Nejhustší provoz je vždy na komunikacích Ostrovačická, Žebětínská a Jihlavská.

Nelehkou práci mají také dopravní dispečeři Dopravního podniku města Brna, kteří vždy musí vytvořit určitou verzi jízdních řádů předem, k čemuž jím pomáhají vytvořené dopravní průzkumy z dřívějších závodů, a poté řídit situaci až přímo na místě. Počet návštěvníků nelze dopředu zjistit z důvodů ovlivnitelnosti dle aktuálního počasí. Proto je nutné časy a počty jednotlivých spojů přizpůsobit dané situaci. S tím si ovšem, jako při každé podobné akci, pracovníci oddělení jízdních řádů - dispečeři, pod velením Honzy Seitla (vedoucího dopravního odboru), bravůrně poradili. Spoje jezdily plné „tak akorát" a byly posílány dle aktuálního počtu přítomných cestujících. Vždy bylo připraveno dostatek autobusů v záloze. S odbavováním cestujících pomáhali pracovníci v reflexních vestách. Oba víkendové dny vyjelo mimořádně kolem šesti desítek autobusů.

Poděkovat je nutné nejen policistům a dispečerům, ale také řidičům DPMB za vstřícnost a pevné nervy při přepravě velkého množství lidí, kteří měli často dotazy nejen v českém jazyce a v autobuse byli hluční a neuvědomělí.

Více již následující fotografie od Martina Vartáka a Radka Havlíka.

 

Autor: Martin Varták | Zveřejněno: 17.8.2009 10:29:11

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně