Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Novinky v brněnské MHD

Tak jak se vyvíjí ekonomika ve světě nebo se rozvíjí technika, tak i brněnská MHD prožívá neustále nějaké změny. V kalendářním roce probíhá spousta tramvajových výluk z důvodu pravidelné údržby tramvajového tělesa a výhybek, stále se modernizují stávající vozidla a nakupují nová vozidla a garantují nové nízkopodlažní spoje v jízdním řádu.

Na základě požadavku nákupního centra Avion zlepšit komfort přepravy cestujících mířících na nákupy došlo ke změnám na autobusové lince AVION, která zajišťuje bezplatné spojení mezi Úzkou a nákupním centrem. Na lince jsou nově nasazeny nízkopodlažní autobusy Citelis, díky nimž je možné veškeré odjezdy garantovat v jízdním řádu „symbolem vozíčku" - tedy pro přepravu kočárků a invalidních vozíčků. Autobusy jsou postupně polepeny celovozovou reklamou na obchody nákupního centra, která je také umístěna na dvou šalinách. Původní starší typy autobusů jezdí stále s reklamou Avion na ostatních linkách MHD.

Již dlouhou dobou se Dopravní podnik města Brna zabýval problematikou obsaditelnosti u jedné z nejvytíženějších linek v Brně, kterou je linka 1. Na lince je maximální možný nejkratší interval a její vytíženost v Králově Poli byla od září doplněna nasazením velkokapacitních šalin na linku 6. Dle průzkumů bylo zjištěno, že i tato situace je nevyhovující. Již v dřívější době byly na linku 12 nasazovány trojvozové soupravy. Bylo tedy jasné, že tyto soupravy budou jednou na linku 1 použity. Avšak součástí této soupravy je vlečný vůz, které Brno má jen čtyři, což nestačí na celkové zvýšení kapacity linky. Došlo tedy k tomu, že se spojily dvě nízkopodlažní kloubové šaliny Vario. Jedná se o zmodernizované původní staré kloubové šaliny, jejichž délka v soupravě je téměř o 15 metrů delší oproti stávajícím soupravám na lince 1 a kapacita je zvýšena až o 150 cestujících. Od 21.září jezdí tedy na této páteřní lince čtyři velkokapacitní šaliny, díky nimž bylo nutné upravit desítky zastávek na trase a změnit znění částí zákona, který dovoluje provoz souprav pouze do délky 40 metrů, tedy méně než je délka velkokapacitních souprav (47 metrů). V budoucnu budou modernizovány a spojovány další soupravy typu Vario.

Z důvodu opravy tramvajové trati na ulici Veveří (v úseku mezi zastávkou Grohova a Konečného nám.), je od neděle 20.září provoz na této ulici pouze po jedné koleji a provoz na místě je řízen dispečery DP. Z tohoto důvodu dochází k občasným zdržením na tramvajových linkách v dané oblasti. Noční autobusové linky a příp. náhradní autobusy za šaliny jezdí odklonem ulicí Kounicovou (zastávka Grohova je nahrazena zastávkou Sušilova).

V půlce září došlo k dokončení stavebních prací na novém mostě na nám. Svornosti. Nyní je provizorně otevřen pro průjezd vozidel MHD místo původního provizorního mostu v průběhu stavby. Tím se o několik minut zrychlí spojení v této oblasti.

Více již fotografie od autorů: Martin Varták, Jan Pěta a Liaz.ka.

 

Autor: Martin Varták | Zveřejněno: 25.9.2009 16:04:07

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně