Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

V Brně probíhá průzkum spokojenosti cestujících v MHD

Již po zkušenostech z roku 2007 Dopravní podnik města Brna opět připravil průzkum spokojenosti cestujících v MHD.

Účelem takového průzkumu je na základě několika desítek zodpovězených otázek zjistit co si o daných skutečnostech myslí cestující v brněnské MHD. Na základě těchto odpovědí od mnoha desítek tisíc lidí může DP vyhodnotit co je potřeba zlepšit nebo změnit, do čeho investovat více peněz apod. Účelem je také to, abyste právě VY měly možnost vyjádřit svoje názory a potřeby v rámci cestování MHD, které pro většinu Brňáků představuje neodmyslitelnou, ať už příjemnou, nebo nepříjemnou část dne.

Průzkum probíhá od poloviny měsíce září do konce října 2009 prostřednictvím internetových stránek DPMB. Můžete také vyplnit tištěný dotazník, který jste mohli nalézt v posledních dvou vydáních měsíčníku Šalina a který se odevzdává např. na místech prodeje jízdenek.

V posledních dnech probíhal tento průzkum také v přestupním uzlu Česká a Hlavní nádraží, tedy ve dvou nejfrekventovanějších dopravních místech v Brně. Tazatelka Eliška P. (viz. Foto) prováděla průzkum na Hlavním nádraží v prostoru zastávek šalin. Tohoto nelehkého úkolu se zhostila velmi dobře. Oslovování lidí a následný rozhovor byl veden velice profesionálně. Jednání vždy vedla s úsměvem, s neustálým očním kontaktem a chutí k této práci, a to i přestože oslovovala po práci unavené lidi kteří spěchají na své spoje.

Tedy kdo z Vás by chtěl dotazník vyplnit a pomoci tak ke zlepšení MHD v Brně, má nyní ještě poslední týden šanci.

 

Autor: Martin Varták | Zveřejněno: 23.10.2009 12:22:02

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně