Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Stavba tunelů Dobrovského pokračuje

V posledních týdnech nás naplňuje krásné jarní počasí, což pro stavební pracovníky znamená zahájení „stavební sezóny". Jinak tomu není ani v případě stavby Velkého Městského Okruhu, konkrétně stavba tunelů Dobrovského a s tím související dopravní infrastruktury.

Již druhým rokem probíhá výstavba mimoúrovňové křižovatky Královopolská, jejíž součástí jsou dva samostatné mimoúrovňové mosty od centra na Svitavy, které budou podjíždět auta a MHD od Žabovřesk do Králova Pole. Nyní probíhá samotná stavba jedné mostní konstrukce.

Právě probíhají dokončovací práce v oblasti náměstí Svornosti, kde byla vystavěna nová lávka, nový most s rampou, které navazují na budoucí přemostění a tunely Dobrovského. Probíhá také oprava mostu na ulici Korejská nad tramvajovou tratí v Žabovřeskách s výstavbou nové opěrné zdi.

V zimních měsících byla dokončena ražba tunelů Dobrovského, které spojí Žabovřesky a Královo Pole bez dotčení ostatní dopravy. V plném proudu je stavba nového kruhového objezdu, mostů a ramp v oblasti Žabovřesk.

V jarních měsících bude zahájena stavba mimoúrovňové křižovatky a ramp na ulici Sportovní, tedy u budoucích výjezdů z tunelů Dobrovského v oblasti Králova Pole. Tato skutečnost usnadní provoz aut v dané oblasti, především napojením na Husovický tunel a hlavní tah na Svitavy.

Celá stavba by měla být dokončena v průběhu roku 2012.

 

Autor: Martin Varták | Zveřejněno: 20.4.2010 10:13:32

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně