Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Jak probíhá stavba okruhu na Dobrovského?

Velký městský okruh v Brně (dále jen VMO) je systém několika desítek kilometrů silnic, které vedou skrz město Brno a napojují se na další významné dálnice a rychlostní komunikace, které spojují město Brno s jinými městy ČR. S neustálým rostoucím počtem obyvatel, kteří využívají ke svým cestám po Brně osobní automobily, rostou i nároky na brněnské komunikace a křižovatky.

V první polovině tohoto desetiletí byla vybudována nová mimoúrovňová křižovatka Hlinky x Bauerova, která umožnila vést samostatně dopravu od ulice Žabovřeské a tím zamezení tvorbě kolon v této oblasti.

V druhé polovině tohoto desetiletí započala stavba další části Velkého městského okruhu, a to v oblasti Králova Pole. Nejdůležitější částí stavby je ražba tunelů Dobrovského, které spojí Žabovřesky a Královo Pole bez nutnosti jízdy na povrchu přes několik křižovatek, kde byla dopravní situace hlavně ve špičkách pracovních dnů neúnosná. Součástí stavby je také mimoúrovňová křižovatka na ulici Královopolské, která oddělí hlavní dopravní tepnu ve směru na Svitavy od osobní a hromadné dopravy z Žabovřesk do Králova Pole. V oblasti vyústění tunelů Dobrovského vznikají nové mosty a kruhové objezdy s možností napojení dalších komunikací v dané oblasti. Díky celému systému staveb bude průjezd danou oblastí bezproblémový bez tvorby kolon.

Mimoúrovňová křižovatka na Královopolské by dle společnosti Skanska měla být dokončena v průběhu roku 2011 s tím, že trolejbusy linky 30 se do dané oblasti vrátí v dubnu 2011. Tunely Dobrovského a další související stavby budou dokončeny v průběhu roku 2012. Po skončení této stavby bude následovat budování mimoúrovňové křižovatky na Tomkově náměstí a stavba nových komunikací s tramvajovým tunelem na ulici Žabovřeské.

 

Autor: Martin Varták | Zveřejněno: 25.10.2010 13:48:33

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně