Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Česká se konečně dočká tramvají

Od ranních výjezdů v pondělí 29.listopadu 2010 je obnovena tramvajová doprava mezi ulicí Veveří a zastávkou Česká. Noční autobusy 92, 93 a 99 se na Českou vrací již od 22.45 hodin v neděli 28.listopadu 2010.

V pondělí 29.11. bude zprovozněno kolejové propojení z uzlu Česká směr Veveří a bude obnoven provoz linek 3, 11, 12, 13 v pravidelných trasách. Současně s tím se vrátí na svoje trasy i linky 8 a 10. Výluka bude pokračovat pouze na tramvajové lince 4 a na trolejbusových linkách 38 a 39, tedy v oblasti Komenského náměstí", uvedl vedoucí Dopravního odboru Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Na termín zprovoznění tohoto úseku opravy v přestupním uzlu si cestující museli počkat téměř půl roku. Listopadový termín dokončení byl několikrát posunut, což leckdy vytvářelo bouřlivé diskuse mezi Brňany. V těchto dnech probíhají poslední dokončovací práce. „Konečně nebudu muset přestupovat při cestě z centra do Králova Pole a chodit po té úzké cestě staveništěm v davech lidí a s následným přecházením pod koly trolejbusu", uvedl cestující Radek Havlík.

Postup stavebních prací

První etapou byly stavební práce na ulici Joštové, v úseku mezi Červeným kostelem a Moravským náměstím, respektive ulicí Veveří. „Předmětem díla byla rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích sítí a kabelovodu DPMB. Součástí bylo také zasazení stromořadí a osazení nového mobiliáře, předláždění celé ulice. Rekonstrukcí prošla také tramvajová trať a zastávky v uvedené oblasti. Práce 1. etapy byly započaty v únoru 2010 a nyní dokončeny" uvedla ředitelka odboru Komunikace firmy Skanska CZ Lucie Nováková.

„Druhou etapou je rekonstrukce ulice Joštovy v oblasti Komenského náměstí po ulici Údolní. Rekonstrukce bude probíhat ve stejném rozsahu jako v 1.etapě. Dokončení prací se předpokládá na konci léta 2011" uvedla Nováková.

Autoři fotografií: Martin Varták a Richard Meiner

 

Autor: Martin Varták | Zveřejněno: 26.11.2010 14:21:22

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně