affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Teplárny Brno postaví špičkový zdroj na zemní plyn

Představenstvo akciové společnosti Teplárny Brno schválilo zahájení přípravy dokumentace pro zjišťovací řízení záměru výstavby špičkového zdroje na zemní plyn. Cílem projektu je stabilizovat ceny tepla pro koncové uživatele prostřednictvím výnosů z prodeje služby „rychle startující zálohy" elektrické energie do sítě.

Představenstvo společnosti zároveň schválilo ukončení zpracovávání dokumentace EIA pro projekt rekonstrukce tepelného zdroje Brno-sever na provoz spalující dřevní biomasu a uhlí.

Důvodem obou kroků je vyhodnocení studie „Aktualizace ekonomického hodnocení záměru výstavby Nového zdroje pro Brno". Studie zohledňuje aktuální vývoj na trhu s energiemi a energetickými palivy, emisními povolenkami a vyhodnocuje vývoj na finančních trzích.

V minulých třech letech se dramaticky změnily ceny energií, ceny paliv na výrobu energií a jejich dostupnost. Dominantním faktorem je růst ceny ropy, na kterou jsou navázány ceny ostatních fosilních paliv. Neméně významným faktorem je i rostoucí nedostatek uhlí v prostoru střední Evropy a s tím související vznik aukčního prodeje, což významně urychluje růst ceny uhlí. Po roce 2013 vstoupí trh s emisními povolenkami do fáze deregulace, což zhoršuje předvídatelnost vývoje a zatěžuje nepřiměřeným ekonomickým rizikem projekty na tomto trhu závislé. Změny na finančních trzích se promítly do výše sazeb dlouhodobých úvěrů. Důsledkem uvedených změn je vznik ekonomického prostředí, které je charakterizováno zvyšováním výdajových položek výroby energií a snižováním předvídatelnosti chování energetických trhů.

Po vyhodnocení uvedených faktorů se proto představenstvo společnosti rozhodlo pozastavit projekt kotle na spalování biomasy a uhlí v lokalitě stávajícího provozu Brno-sever z důvodu jeho nebezpečně vysoké závislosti na trhu s emisními povolenkami a na trhu s uhlím. S ohledem na tytéž faktory se představenstvo společnosti rozhodlo upřednostnit projekt špičkového zdroje na zemní plyn z důvodu jeho velmi malé závislosti na trhu s emisními povolenkami a nižších rizik ohledně dostupnosti zemního plynu po dobu plánované životnosti zdroje. Výnosy z prodeje elektrické energie a služeb pro přenosovou soustavu zároveň budou pozitivně ovlivňovat koncovou cenu tepla. V letošním roce je koncová cena tepla společnosti dotována z prodeje elektřiny ve výši 45 Kč na gigajoule tepla.

Priority vlastníka společnosti, statutárního města Brna, vzhledem k novému zdroji zůstávají nezměněny: 1. zachování příznivé ceny tepla pro občany města, 2. minimalizace dopadů provozu zdroje na životní prostředí a zdraví obyvatel a 3. zajištění bezpečnosti dodávek tepla.

Autor: | Zveřejněno: 3.9.2008 14:12:32

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně