affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Rekordní zájem o studium na PEF MZLU v Brně

Ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Masarykovy univerzity (MU) a Vysokého učení technického (VUT) aktuálně zveřejnily informace o počtech podaných přihlášek. Z výsledků je zřejmý největší nárůst u Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, kde se počet přihlášek zvýšil o téměř 23 % oproti předcházejícímu roku, zatímco VUT a MU na svých ekonomických fakultách v letošním roce zaznamenaly mírný pokles.

„Zvýšený zájem studentů na naší fakultě nás potěšil, ale nepřekvapil. Vzhledem k dlouhodobé oblibě ekonomických oborů a dobrým výsledkům PEF," vysvětluje prof. Jana Stávková, děkanka fakulty. „Naše celoroční úsilí nám nyní přináší výsledky. Snažíme se ke studentům přistupovat jako ke svým zákazníkům, zjišťovat jejich potřeby a splňovat jejich přání," dodává vedoucí PR oddělení PEF Ing. Jiří Urbánek.

Provozně ekonomická fakulta se svou téměř 50letou tradicí je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě, na kterou se hlásí přes 5500 uchazečů a jejich počet stále narůstá. Počet elektronických přihlášek zahrnuje téměř 97 %, a zbývající 3 % pak přihlášky papírové, což významně zrychlilo a zefektivnilo zpracování údajů. Vysoký zájem studentů vyvolal také nový obor Cestovní ruch.

Autor: | Zveřejněno: 12.9.2008 10:12:50

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně