Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Masarykova univerzita bude vzdělávat přes 42.000 studentů

Více než 42.000 studentů bude vzdělávat Masarykova univerzita v akademickém roce 2008/2009. Do prvních ročníků bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů se k dnešnímu dni zapsalo 14.394 přijatých studentů, z toho 1385 studentů je ze  Slovenska.

„Nárůst počtu studentů odpovídá společenské poptávce po větším množství lidí s vysokoškolským vzděláním. Je současně reakcí na vzrůstající zájem o studium právě na Masarykově univerzitě a je také v souladu s dlouhodobým strategickým záměrem  i  potřebami rozvoje naší vysoké školy," řekla prorektorka pro informační technologie Masarykovy univerzity Ivana Černá.

Počet zapsaných studentů pro akademický rok 2008/2009 není konečný s ohledem na přijímací řízení v náhradním termínu, které se konalo v uplynulém týdnu. Jeho výsledky budou známé v následujících dnech a mohou mírně ovlivnit celkový počet zapsaných studentů.  

Pro akademický rok 2008/2009 zaslali uchazeči o studium na Masarykově univerzitě přes 64 000 přihlášek. Nejvíce přihlášek podali uchazeči již tradičně na Filozofickou fakultu, kde evidovali přes 13 116 přihlášek, z nichž ve 6155 případech uchazeči uspěli. Velký zájem o studium byl na Právnické fakultě, kam přišlo 7629 přihlášek a přijato bylo 1025 uchazečů. Nejmenší šance na přijetí byla letos na Fakultě sociálních studií, kde registrovali 11 171 přihlášek a přijato bylo 1877 uchazečů.

 

Autor: | Zveřejněno: 15.9.2008 11:15:48

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně