affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Studentka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity přispěla k záchraně lidského života

Bronzovou medaili předal rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala studentce Lékařské fakulty Martině Krämerové, která přispěla k záchraně života mladíka zasaženého bleskem. Nešťastná náhoda, která mohla skončit tragicky, se odehrála 25. července na letním táboře na Třebíčsku.

Při hře v lese byl bleskem nečekaně zasažen jeden z účastníku tábora. V důsledku zásahu bleskem přestalo zasaženému správně pracovat srdce a mladík se dostal do stavu klinické smrti.  

K případu byla přivolána studentka dnes již 6. ročníku oboru všeobecné lékařství  Martina Krämerová, která na táboře působila jako zdravotnice. Okamžitě zahájila resuscitaci a současně koordinovala veškeré aktivity až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, což vzhledem k odlehlosti místa trvalo přibližně 20 minut.

Po příjezdu záchranné zdravotní služby byl postižený ještě 10 minut resuscitován včetně opakovaných defibrilací a po navození spontánního oběhu krve byl převezen na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno. Během následujících tří dnů byl pacient probuzen k plnému vědomí a po šesti dnech hospitalizace na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny byl zcela stabilizován. Před propuštěním do domácího ošetřování byl ještě v péči lékařů Interní kardiologické kliniky FN Brno.

Na záchraně života mladého muže měla zásadní podíl především kvalitní přednemocniční péče, kterou prováděla a organizovala Martina Krämerová. „Studentka prokázala schopnost úspěšné aplikace teoretických znalostí, ale i odvahu, odhodlání a připravenost pomáhat při záchraně lidského života. Svým příkladným činem přispěla k šíření dobré pověsti Lékařské fakulty i celé Masarykovy univerzity," řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Ředitel FN Brno Roman Kraus doplnil, „že i tato událost je cenným příkladem významu vzájemné spolupráce  a jejího přínosu pro nejširší veřejnost."

Bronzová medaile Masarykovy univerzity se uděluje pracovníkům nebo studentům, kteří dosáhli mimořádných výsledků či přispěli k rozvoji vysokého školství a Masarykovy univerzity.  

Autor: | Zveřejněno: 26.9.2008 12:31:03

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně