affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Teplárny Brno zvyšují cenu tepla

Společnost Teplárny Brno, a.s. s platností od 1. prosince 2008 zvyšuje ceny tepla pro odběratele z primární a sekundární sítě.

Představenstvo společnosti Teplárny Brno, a.s., IČ: 46347534, se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná, na svém pravidelném zasedání konaném dne 21. října 2008 jednomyslně přijalo návrh vedení společnosti na zvýšení cen tepla pro odběratele.

 

S účinností od 1. prosince 2008 dojde k následující úpravě cen tepla:

-         na primární síti z původních 466,50 Kč/GJ na 559,20 Kč/GJ (ceny uvedeny včetně DPH)

-        z vlastních centrálních výměníkových stanic z původních 631,00 Kč/GJ na 697,60 Kč/GJ (ceny uvedeny včetně DPH)

-         z vlastních blokových plynových kotelen z původních 562,60 Kč/GJ na 660,00 Kč/GJ (ceny uvedeny včetně DPH)

 

Hlavním důvodem vedoucím k tomuto kroku je neustálé zvyšování cen vstupních paliv – zemního plynu, který je pro Teplárny Brno stěžejní surovinou používanou k výrobě tepla a elektřiny. I když byla cena zemního plynu v průběhu roku 2008 již několikrát zvýšena, Teplárny Brno tato navýšení prozatím absorbovaly. Situace se však stala neudržitelnou, proto jsou nuceny ceny upravit.

 

Představenstvo posuzovalo dvě varianty cen tepla. První varianta navrhovala ceny dle skutečných nákladů společnosti očekávaných v roce 2009 a druhá ceny, do kterých byla zakalkulována dotace z prodeje elektřiny.

 

Pro zmírnění konečného dopadu na odběratele tepla v Brně představenstvo schválilo druhé variantní řešení, kdy jsou ceny tepla pro odběratele dotovány ze zisku z prodeje elektřiny a služeb s ní souvisejících. Na primární síti částkou 52,- Kč/GJ
a na sekundární 57,- Kč/GJ.

 

Teplárny Brno jsou prostřednictvím společnosti TEZA Holding a.s. plně ovládány Statutárním městem Brnem. Jeho hlavním cílem je dlouhodobé udržení ceny tepla v Brně na minimální úrovni při zabezpečení potřebného rozvoje společnosti. Tyto cíle byly při úpravě cen plně zohledněny. Pokud by zohledněny nebyly, byl by dopad na zvýšení ceny tepla mnohem vyšší.

 

Autor: | Zveřejněno: 22.10.2008 16:15:30

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně