Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Veřejná beseda o zástavbě v Brně-Ivanovicích

Radnice Městské části Brno-Ivanovice pořádá dne 4. listopadu 2008 veřejnou besedu o problematice zástavby mezi ulicemi Černohorská, Hradecká (silnice I/43) a Řečkovická v katastru Ivanovic. Projednávání začne v 17.00 ve společenském prostoru „Keramák" za radnicí městské části na ulici Mácova 3.

Na programu budou záměry které připravují developerské společnosti v uvedené lokalitě v Ivanovicích. Přítomni budou zástupci a zástupkyně radnice, stavebního úřadu, investorů a developerů a dále úředníci a úřednice z Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a architekt. Zúčastní se i zastupitelé a zastupitelky Ivanovic a zástupci a zástupkyně občanských sdruženích na ochranu životního prostředí.

Jaké záměry jsou připravovány:

Hobby market Brno-Ivanovice
Areál hypermarketu s domácími a řemeslnickými potřebami Bauhaus je plánovaný do jižní části lokality a představuje budovu o rozloze přibližně 20 000 m2 doplněnou o dalších více než 20 000 m2 zpevněných ploch pro komunikace a 488 parkovacích míst. Pro výstavbu budou provedeny výrazné terénní úpravy, investor plánuje vztyčit až 40 metrů vysoký reklamní pylon. Do areálu má denně přijet 1 500 osobních a 10 těžkých nákladních vozidel. V současné době disponuje investor územním rozhodnutím, které je však napadeno žalobami sdružení Klidné Ivanovice a NESEHNUTÍ Brno. Rozbíhá se také stavební řízení a řízení o žádosti o kácení dřevin.

Bytové domy a dům s pečovatelskou službou
Tento záměr je umístěný do nejsevernější části lokality, kde je nyní orná půda a zahrady a byl představen soubor 8 bytových domů (z nichž 4 domy mají mít 4 podlaží a 4 domy 3 podlaží) a dům s pečovatelskou službou. Celková plocha pozemku je 16 000 m2 a z toho zastavěná plocha 2 800 m2 a zbytek komunikace a zeleň. V záměru má vzniknout 122 parkovacích míst. Do areálu má denně přijet 125 osobních a 2 těžká nákladní vozidla. Developeři usilují o úpravu územního plánu, která by umožnila záměr do zamýšlené lokality vůbec umístit. K této úpravě zatím nemají podporu ivanovického zastupitelstva ani odboru územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu. Developeři v současné době záměr mění a výsledná podoba, kterou budou chtít prosadit, může být jiná.

Velkoobchodní prodejna či komplex menších obchodů a služeb
Tento záměr je zatím znám jen v hrubých obrysech a jeho povaha se může měnit. Zatím je developery avizován záměr velkoobchodní prodejny (v dokumentaci developera je uváděna jako příklad firma MAKRO), která by se měla rozkládat severně od plánovaného Hobby marketu a zabrat tak zbytek volné plochy na předmětné lokalitě v Ivanovicích. Dle dosavadních omezených informací předpokládá záměr výstavbu rozsáhlé přízemní prodejny (kolem 10 000 m2) a parkoviště pro 250 osobních vozidel. Do areálu má denně přijet 1 000 osobních a 10 těžkých nákladních vozidel. Pro tento záměr žádají developeři úpravu územního plánu neboť současná podoba neumožňuje záměr této velikosti umístit. Úpravu zatím nepodporuje ivanovické zastupitelstvo ani odbor územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu. Další možná varianta je využití plochy pro menší provozy obchodu a služeb

Autor: | Zveřejněno: 3.11.2008 13:00:07

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně