Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Nový tarif vodného a stočného pro rok 2009

Rada města Brna schválila na své schůzi 18. listopadu 2008 návrh nových tarifů vodného a stočného pro rok 2009 předložený společností Brněnské vodovody a kanalizace, a. s. Navrhovaný nárůst tarifů vodného a stočného pro rok 2009 činí 2,70 Kč/m3, tj. 5 % oproti současnému stavu. Minimální úprava tarifů nekopíruje ani výši inflace.  

Návrh nových tarifů pro rok 2009:

•-           tarif vodného bez DPH ve výši ....................................... 24,27 Kč/m3
•-           tarif stočného bez DPH ve výši ....................................... 27,73 Kč/m3
•-           tarif vodného a stočného bez DPH celkem ............................  52,00 Kč/m3

K tarifům bude připočítána zákonná výše 9 % DPH, celkový tarif vodného a stočného včetně DPH bude činit  56,67  Kč/m3.


Pro srovnání uvádím tarify platné v současné době:

  • - tarif vodného bez DPH ve výši....................................... 23,10 Kč/ m3
  • - tarif stočného bez DPH ve výši......................................... 26,4, Kč/ m3
  • - tarif celkem bez DPH ve výši.......................................... 49,51 Kč/ m3

Celkový tarif vodného a stočného vč. 9 % DPH činí v roce 2008 53,97 Kč/ m3.

 
Co vše ovlivňuje cenu:

Do tarifů je zahrnut předpokládaný vývoj spotřeby a cen základních vstupů, zejména surové vody, chemikálií, ostatního materiálu, energií a osobních nákladů v návaznosti na potřeby technologických procesů při výrobě a distribuci vody pitné a odvádění a čištění odpadních vod. Spotřebu materiálu kalkulovaného do stočného ovlivňují náklady na náhradní díly potřebné pro provoz technologií na ČOV Modřice. Finanční náklady jsou kalkulovány v souladu s úvěrovou smlouvou s EBRD k financování Rekonstrukce a modernizace ČOV Modřice.

Tato varianta vývoje tarifů umožní tvorbu nájemného za užívání infrastruktrury pro statutární město Brno ve výši 315 mil. Kč (oproti 267 mil. Kč v roce 2008 se jedná o nárůst o 48 mil. Kč). Současně umožní tvorbu zdrojů na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury z vodného a stočného ve výši cca 206 mil. Kč.

Autor: | Zveřejněno: 19.11.2008 16:31:31

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně