Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Pojmenování nových brněnských ulic

Radní města Brna schválili 25. listopadu 2008 pojmenování nových ulic ve městě Brně. Jedná se celkem o osm nových názvů, další dvě ulice se prodlužují. Návrh ještě musí schválit Zastupitelstvo města Brna.

Vznik nových ulic:

Pracovní skupině pro názvosloví města Brna byly předloženy návrhy městských částí Brno-Slatina, Brno-Žebětín, Brno-Královo Pole, Brno-jih, Brno-Starý Lískovec, Brno-Komín, Brno-Maloměřice a Obřany a Brno-Ivanovice na pojmenování nově vznikajících  ulic v katastrálních územích Slatina, Žebětín, Ponava, Horní Heršpice, Starý Lískovec, Komín a Obřany; dále návrh na pojmenování nové komunikace vycházející z Královopolského tunelu v katastrálním území Královo Pole  a návrh na pojmenování prodloužení stávajících ulic v katastrálních územích Ivanovice a Horní Heršpice.


1. Návrh městské části Brno-Slatina

Dle usnesení z jednání Zastupitelstva městské  části  Brno-Slatina, konaného  dne 24. 4. 2008, vznikne výstavbou bytových domů v  katastrálním území Slatina  nová ulice, která se nachází mezi ulicemi Blažovickou a Křehlíkovou. Pracovní skupině pro názvosloví města  Brna bylo usnesení doručeno dne 2. 5. 2008.

V katastrálním území Slatina je navržen název: „Moutnická" (podle blízké obce Moutnice).


2. Návrh městské části Brno-Žebětín

Dle usnesení z jednání Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín, konaného dne 17. 10. 2007, vznikne bytovou výstavbou při ulici Dlážděné nová ulice.

V  katastrálním území Žebětín je navržen název: „Maršíkova"  (po faráři Mořici Maršíkovi, 1858-1925, který téměř 21 let úspěšně působil v obci Žebětín, byl zakladatelem spolku pro postavení nového kostela, lidumil a osvětový činovník).


3. Návrh městské části Brno-Královo Pole

Dle usnesení z  jednání Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole, konaného dne 23. 6. 2008, vznikne v katastrálním území Ponava při ulici Šumavská nová ulice. Dále v katastrálním území Královo Pole byly v souvislosti s výstavbou Královopolského tunelu asanovány domy při ulici Milíčově. Městská část Brno-Královo Pole proto, dle usnesení výše uvedeného zastupitelstva, hodlá tento název „Milíčova" ponechat a pojmenovat jím novou komunikaci vycházející z Královopolského tunelu.

a) V katastrálním území Ponava je navržen název: „Dělostřelecká" (název připomíná historické místo, kde se v minulosti nacházela kasárna).

b) V katastrálním území Královo Pole je navrženo pojmenování komunikace vycházející z Královopolského tunelu názvem „Milíčova".


4. Návrh městské části Brno-jih

Dle usnesení ze  zasedání Rady městské části Brno-jih, konaného dne 17. 9. 2008, vznikne při ulici Kšírova v katastrálním území Horní Heršpice nová ulice. Městská část navrhla pro novou ulici název „Kolmá". Vzhledem k tomu, že název ulice „Kolmá" v Brně již existuje v katastrálním území Bosonohy, pracovní skupina pro názvosloví města Brna jej neodsouhlasila a navrhla názvy Firemní, Odbočná, Provozní, neboť se budou v nové ulici nacházet pouze sídla firem. Rada městské části Brno-jih na svém zasedání konaném dne 15. 10. 2008 revokovala usnesení Rady městské části Brno-jih a schválila název „Firemní". Dále si pokračující výstavba objektů vyžaduje i pojmenování prodloužení stávající ulice „Severní" v katastrálním území Horní Heršpice. Prodloužení stávající ulice Severní bude až po ulici Košuličovu.

a) V  katastrálním území Horní Heršpice je navržen název: „Firemní"  (podle charakteru staveb nových objektů).

b) V katastrálním území Horní Heršpice  je navrženo: pojmenování prodloužení stávající ulice „Severní" až po ulici Košuličovu.


5. Návrh městské části Brno-Starý Lískovec

Dle usnesení z jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec, konaného dne 18. 9. 2008, vznikne výstavbou nových objektů v katastrálním území Starý Lískovec nová ulice, která se nachází v blízkosti ulice Elišky Přemyslovny.

V katastrálním území Starý Lískovec je navržen název: „U Leskavy" (podle názvu potoka nacházejícího se v blízkosti této ulice).


6. Návrh městské části Brno-Komín

Dle usnesení z jednání Zastupitelstva městské části Brno-Komín, konaného dne 25. 6. 2008, vznikne v katastrálním území Komín výstavbou nových objektů v blízkosti ulice Pastviny nová ulice. Zastupitelstvo městské části schválilo, aby nová ulice byla pojmenována názvem buď  Uhlířova, nebo Čertovka. Pracovní skupina pro názvosloví  města Brna s předloženým návrhem  souhlasila  a  doporučila  ke  konečnému  schválení    název „Uhlířova". Název „Čertovka" bude dle doporučení členů pracovní skupiny pro názvosloví města Brna zařazen do Databanky nepoužitých názvů ulic a při vhodné příležitosti bude umístěn.

V katastrálním území Komín je navržen název: „Uhlířova" (po Antonínu Uhlířovi, 1888-1955, který byl významnou meziválečnou postavou podnikatelského, společenského a kulturního dění v obci Komín. Zasloužil se také o stavbu místní sokolovny. Za jeho značného přispění byla vybudována i kolonie domků při ulici Chaloupky zejména pro méně majetné občany).


7. Návrh městské části Brno-Maloměřice a Obřany

Dle usnesení z jednání Zastupitelstva městské části Brno-Maloměřice a Obřany, konaného dne 12. 11. 2008, vznikne výstavbou rodinných domů nová ulice v katastrálním území  Obřany. Umístěna je v lokalitě zvané „Sedlák" v blízkosti ulice Bílovické.

V katastrálním území Obřany je navržen název: „Na Sedláku" (podle názvu návrší zvaného „Sedlák", na němž nová ulice vznikne).


8. Návrh městské části Brno-Ivanovice

Dle usnesení z jednání Zastupitelstva městské části Brno-Ivanovice, konaného dne 19. 6. 2008, je třeba z důvodu plánované výstavby pojmenovat prodloužení stávající ulice „Mácovy" od ulice Černohorské až po odbočku za ulici Hradeckou.

Pracovní skupina pro názvosloví města Brna projednala a doporučila na svém zasedání dne 14. října 2008 návrh na pojmenování nově vznikajících ulic v katastrálních územích Slatina, Žebětín, Ponava, Horní Heršpice, Starý Lískovec, Komín a Obřany, dále návrh na pojmenování komunikace v katastrálním území Královo Pole a návrh na pojmenování prodloužení stávajících ulic v katastrálních územích Ivanovice a Horní Heršpice.

Předložený návrh je v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a  §  84 odst. 2  písm. r)  zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění  pozdějších předpisů, a se „Zásadami tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslováním budov v městě Brně".

Autor: | Zveřejněno: 26.11.2008 17:49:18

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně