affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Veřejné projednávání rozpočtu na rok 2009

Ve středu 3. prosince 2008 se uskuteční za účasti primátora města Brna Romana Onderky a dalších členů vedení města veřejné projednávání návrhu rozpočtu na rok 2009.Projednávání bude probíhat od 17.00 hodin ve Sněmovním sálu Nové radnice v Brně.

Další možnost nahlédnutí:

V souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona. č. 250/2000 Sb., v platném znění, se návrh rozpočtu města Brna zveřejní v  termínu od 20. 11. do 8. 12. 2008 a bude k dispozici k nahlédnutí v budově Magistrátu města Brna - Malinovského nám. 3:

  • - na Informačním středisku MMB, přízemí, dveře č. 019

  • - naOdboru rozpočtu a financování MMB - III. patro - dveře č. 332.

Připomínky k návrhu rozpočtu bude možné uplatnit zejména:

  • - písemně, prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB, na adrese: Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (do 8. prosince 2008),

  • - vyplněním a doručením formuláře, který je umístěn na internetových stránkách města Brna a na ORF MMB, na Odbor rozpočtu afinancování MMB (do 8. prosince 2008),

  • - ústně na zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném od 9. prosince 2008.

 

Návrh rozpočtu je také umístěn na internetové adrese www.brno.cz/rozpocet

Autor: | Zveřejněno: 26.11.2008 22:26:49

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně