Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Prestižní a kvalitní ekonomické vzdělání v Brně

V době, kdy řada zájemců o vysokoškolské ekonomické vzdělání řeší problém, na kterou školu si podat přihlášku, přichází Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně (PEF) s atraktivní nabídkou 8 bakalářských, 5 magisterských a 3 doktorských studijních oborů, v českém i anglickém jazyce, v moderním prostředí.

O prestiži fakulty hovoří i velký zájem uchazečů, jejichž největší nárůst zaznamenala v roce 2008 právě PEF a předčila tak ostatní ekonomické fakulty v Brně.

Často se hovoří o tom, že studium ekonomických oborů není v současné době perspektivní rozhodnutí, protože trh práce je těmito absolventy doslova zahlcen a najít uplatnění není vůbec jednoduché. S takovým problémem se ovšem PEF nepotýká, neboť, jak plyne z výzkumů projektu REFLEX, jen 6 % studentů do půl roku po absolutoriu nezískalo trvalé zaměstnání.

„Sami absolventi si nejvíce cení, že znalosti získané na Provozně ekonomické fakultě jsou dobře aplikovatelné i v praxi, a proto jsou vyhledávanými odborníky," uvádí prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF. Vysoká míra flexibility studijních programů umožňuje studentům výběr atraktivních předmětů a sestavení rozvrhu dle jejich potřeb a přání. Ti aktivní tak mohou sloučit studium s prací či využít zahraničních stáží a pobytů, aniž by byli nuceni si prodlužovat studium.

O studium na PEF je stále větší zájem, jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek u ekonomických fakult v Brně v roce 2008. Z výsledků je zřejmý největší nárůst u Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, kde se počet přihlášek zvýšil o téměř 23 % oproti předcházejícímu roku, zatímco VUT a MU na svých ekonomických fakultách v letošním roce zaznamenaly mírný pokles oproti roku předchozímu.

„Zvýšený zájem studentů na naší fakultě nás potěšil, ale nepřekvapil. Vzhledem k dlouhodobé oblibě ekonomických oborů a dobrým výsledkům PEF," přiznává prof. Jana Stávková, děkanka fakulty. „Naše celoroční úsilí nám nyní přináší výsledky. Snažíme se ke studentům přistupovat jako ke svým zákazníkům, zjišťovat jejich potřeby a splňovat jejich přání," dodává vedoucí PR oddělení PEF Ing. Jiří Urbánek. Vysoký zájem studentů vyvolal také nový obor Cestovní ruch. Počet elektronických přihlášek představuje téměř 97 %, zbývající 3 % pak přihlášky papírové, což také významně zrychlilo a zefektivnilo zpracování údajů.

„Snažíme se také studentům zpříjemnit studium na fakultě atraktivním a moderním prostředím, které zahrnuje například bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu, stále se rozšiřující knihovnu, ale i třeba příjemné posezení v kavárně," uvádí Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., proděkanka PEF. Komfort zvyšuje i uživatelsky velmi příjemný a kvalitní univerzitní informační systém vyvíjený přímo na univerzitě.

Provozně ekonomická fakulta se svou téměř 50letou tradicí je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě, na kterou se hlásí přes 5500 uchazečů ročně a jejich počet stále narůstá. Přihlášky ke studiu je možno podat v písemné či finančně výhodnější elektronické podobě do 15. 3. 2009. Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na PEF se konají 9. 1. 2009, 23. 1. 2009 a 6. 2. 2009 vždy v 13:00 v místnosti Q01 v budově Q.

 

Autor: | Zveřejněno: 16.12.2008 9:08:46

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně