affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Dvě nové výstavy v Urban centru

Ochrana města Brna před hrozbou velké vody a výstavba nového ekologického areálu s bohatými možnostmi rekreačních aktivit, to jsou témata dvou nových výstav, které nabízí Urban centrum na Staré radnici od úterý 13. ledna 2009 do konce února 2009.

I. výstava: Koncepce ochrany města před povodněmi

První z výstav seznamuje návštěvníky s komplexní koncepcí ochrany města před povodněmi. Během historického vývoje Brna byly povodněmi ohrožovány především předměstí či další obce při obou řekách, zatímco samotné výše ležící jádro města zůstávalo mimo dosah záplav. Postupným rozvojem města se však současná zástavba na mnoha místech ocitla v těsném sousedství Svitavy nebo Svratky.

Proto schválili brněnští zastupitelé v říjnu 2008 plán protipovodňových opatření, který zajistí městu do budoucna bezpečí. Hlavní zásadou návrhu je umožnění rozlivu přívalové vody v místech, kde je to možné, kde nejsou ohroženy životy lidí a nehrozí škody na majetku. Naopak tam, kde by velká voda ohrožovala životy lidí a majetek, jsou navrženy protipovodňové zemní valy, železobetonové hráze a místně i mobilní hrazení. Projekt počítá i s určitým rozšířením koryt řek a úpravou objektů, které tvoří překážky na tocích, jako jsou jezy, mosty, lávky, atd.

 

II. výstava: Přeměna městské skládky Černovice

Tématem druhé výstavy je přeměna bývalé městské skládky Černovice na ekologický areál. Území o rozloze téměř 250 hektarů nese stopy mnohaleté těžby písku a ukládání odpadu z Brna i okolních obcí. V současné době je část plochy využívána jako zahrádky a část zarostlá náletovou vegetací. Studie rekultivace černovické skládky počítá s využitím areálu k rekreačním účelům. Bývalá skládka a opuštěný pískový lom nabízejí možnosti k provozování adrenalinových sportů (umělé lezecké stěny či slaňování  z náhorní plošiny na dno kaňonu), i dalších aktivit - golfu, cyklistiky, pěší turistiky. Rekultivace skládky a výstavba odpočinkového a rekreačního areálu je pro příští léta jednou z priorit města Brna.Více informací najdete na
www.urbancentrum.brno.cz

Autor: | Zveřejněno: 12.1.2009 14:00:57

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně