affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Brno si připomene 20 let partnerství s městem Stuttgart

Primátor města Brna Roman Onderka spolu s primátorem města Stuttgart Wolfgangem Schusterem slavnostně pokřtí v pondělí 26. ledna 2009 v 15.30 hodin jednu z brněnských tramvají, čímž si oficiálně připomenou 20 let vzájemné spolupráce mezi oběma partnerskými městy.

Přesně v roce 1989 totiž byla podepsána partnerská dohoda mezi Brnem a Stuttgartem, čímž započala velice bohatá výměna zkušeností a spolupráce na různých projektech, například v oblasti školství a kultury. Wolfgang Schuster je zároveň jedním z těch, které primátor města Brna slavnostně ocení v úterý 27. ledna 2009 při příležitosti předávání Ceny města Brna pro rok 2008.

„Tohoto přátelství si velice cením, protože se Stuttgartem jsme opravdu v úzkém kontaktu. Několik brněnských škol, desítky pedagogů a studentů již v rámci různých projektů navštívily Stuttgart a navázaly užší kontakty. Rovněž v oblasti sociální, péče o seniory, ale i dění v kultuře je Brno ovlivněno výměnou informací a vzájemnou spoluprácí s tímto německým městem,"
řekl primátor města Brna Roman Onderka a dodal, že brněnská tramvaj bude upozorňovat na toto dvacetileté partnerství.


Odhalení sochy od O. H. Hajeka

V pondělí 26. ledna 2009 dojde ve 12.45 hodin zároveň ke slavnostnímu odhalení sochy od O. H. Hajeka (Hajek, 1927-2005) na nádvoří Nové radnice. Jedná se o světoznámého umělce, rodáka z Nových Hutí (Kaltenbach) na Prachaticku, propagátora česko-německého soužití. Více informací o této osobnosti naleznete na internetovém odkazu: http://www.prachatice.cz/n_osobnosti_2.html


Kdo je primátor Stuttgartu Wolfgang Schuster

Wolfgang Schuster se narodil roku 1949 v Ulmu v Bádensku-Württembersku. Absolvoval studia práv a státovědy na univerzitách v Tübingen, Ženevě, Freiburgu a Stuttgartu a studia veřejné správy a mezinárodní hospodářské politiky v Paříži. V letech 1975-1980 byl členem městské rady města Ulmu, poté ředitelem úřadu hlavního zemského města Stuttgartu. V letech 1986-1992 zastával funkci starosty města Schwäbisch Gmünd. V roce 1993 se vrátil do Stuttgartu jako člen městské rady, od roku 1996 dodnes je primátorem města Stuttgartu. Vedle toho pracuje v mnoha dalších významných funkcích, např. je viceprezidentem Rady obcí a regionů Evropy v Bruselu a členem výkonného výboru světového svazu Spojených měst a regionálních vlád v Barceloně. V říjnu 2008 byl jmenován německým zástupcem v tzv. reflexní skupině, kterou zřídila Evropská rada s cílem účinněji předvídat a řešit výzvy v dlouhodobém horizontu let 2020-2030. Ve všech svých funkcích se Wolfgang Schuster vždy zasazoval o překonávání neblahých důsledků rozdělení Evropy „železnou oponou" a jako primátor města Stuttgartu se velmi výrazně zasloužil o trvalý rozvoj partnerství s městem Brnem. Brno má v osobě primátora Schustera nejen partnera, ale i přítele, jemuž po zásluze náleží Cena města Brna v kategorii mezinárodní spolupráce.Celá akce se koná ve spolupráci s DPMB, a. s.

DPMB, a. s., přepravuje denně po městě bezmála milion cestujících. V jeho vozovém parku je více než 700 vozidel. Podnik vozový park neustále obnovuje nákupem nových vozidel a rekonstrukcemi starších vozů. Velmi pozitivní je fakt, že navzdory sílící individuální dopravě se DPMB, a. s., daří nejen udržovat si své klienty, ale dokonce počet cestujících mírně zvyšovat. DPMB, a. s., pružně reaguje na změny v potřebách Brna jako rozrůstajícího se velkoměsta.

Autor: | Zveřejněno: 23.1.2009 11:35:22

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně