Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Podezdření z ptačí chřipky na Hodonínsku

Výjadření hejtmama:

Při rutinní veterinární kontrole chovů hus na Hodonínsku vzniklo podezření na přítomnost viru ptačí chřipky u některých kontrolovaných kusů. Výsledky laboratorních vyšetření, která mají podezření potvrdit nebo vyvrátit, budou podle ředitele Krajské veterinární správy Jihomoravského kraje MVDr. Jaroslava Salavy k dispozici během noci, nejpozději ve středu ráno. Během dopoledne se pak ve středu sejde nákazová komise, která posoudí další postup a v případě potvrzeného pozitivního nálezu vydá rozhodnutí o odpovídajících veterinárních opatřeních. „O situaci v Hodoníně a možném výskytu ptačí chřipky jsem průběžně informován, stejně jako zainteresované složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a pokračoval: „Není žádný důvod k panice. V případě potřeby neodkladně podnikneme taková opatření k ochraně obyvatel, která budou vyplývat z aktuálních výsledků analýz.“

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 24.2.2009 17:21:52

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně