affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Teplárny Brno snižují emise na Kamenném vrchu

Teplárny Brno pokračují v rekonstrukci provozu v sídlišti Kamenný Vrch. Účelem rekonstrukce je snížit imisní zatížení v lokalitě sídliště a zefektivnit provoz zdroje osazením nových kotlů s vyšší účinností, avšak s nižším výkonem.

Společnost Teplárny Brno v létě roku 2008 zahájila rekonstrukci provozu Kamenný Vrch na ulic Svážná. Celkový výkon zdroje před rekonstrukcí dosahoval 32 MW. V důsledku úspěšné probíhající revitalizace panelových domů se však tento výkon stal nadbytečným. Na základě zpracovaných posudků bylo tedy rozhodnuto
o celkové rekonstrukci zdroje.

Původní kotle byly demontovány a nahrazeny novými s vyšší účinností, avšak nižším výkonem. Nové vybavení o celkovém výkonu 17 MW se tak bude schopno lépe přizpůsobit budoucím potřebám sídliště Kamenný Vrch.

V rámci rekonstrukce byly řešeny i původní nevhodně umístěné výdechy pro odvod spalin. Generální ředitel Ing. Alexej Nováček k rekonstrukci sdělil: „Na základě vypracovaných rozptylových studií bylo Teplárnám Brno doporučeno nahradit původní výdechy novým komínem o výšce 43 metrů. Protože se zdroj nachází přímo v sídlišti Kamenný Vrch, bylo k řešení jeho funkčnosti i budoucího vzhledu přistupováno velmi citlivě. Obojí se podařilo. Dnes již zrealizovaný komín tepelnému zdroji umožní téměř trojnásobně snížit původní imisní zatížení sídliště oxidem dusičitým (NO2) z původních 0,339 μ/m3 na 0,125 μ/m3 za rok. Svým vzhledem s elegantní nerezovou povrchovou úpravou přitom nenarušuje moderní ráz sídliště".

Tepelný zdroj na Kamenném Vrchu byl vystavěn v 80. letech minulého století jako špičkový zdroj pro původně plánovaný horkovod z jaderné elektrárny Dukovany. Přivedení horkovodu zatím nebylo zrealizováno.

V květnu 2009 se zrekonstruovaný zdroj zařadí mezi další z projektů, které společnost Teplárny Brno uskutečnila v oblasti zlepšování životního prostředí v městě Brně.

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 26.2.2009 10:54:41

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně