Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Změny v dopravě od 8.3.2009

Neděle 8. března 2009 je celostátním termínem dílčích změn jízdních řádů drážních i autobusových dopravců. K tomuto datu dojde na části linek MHD k drobným změnám jízdních řádů. Změny lze charakterizovat především úpravou časových poloh spojů nebo garantování nízkopodlažního vozidla na konkrétních spojích. Zásadnější změny uvádíme v následujícím přehledu:

• Zvýšení podílu kapacitnějších tramvají na linkách 4 a 9
Zvyšuje se podíl kloubových tramvají na lince 4 na úkor krátkých vozů a rovněž se zvyšuje v pracovní dny podíl spřažených dvouvozových souprav na lince 9 na úkor kloubových vozů.

• Posílení provozu linky 8 o nedělích dopoledne
Pro tramvajovou linku 8 se zavádí jednotný jízdní řád pro sobotu a neděli (ruší se nedělní ranní a dopolední prodloužené intervaly).

• Zvýšení podílu nízkopodlažních spojů
Zvyšuje se počet odjezdů zajišťovaných nízkopodlažním vozidlem na linkách 4, 44 a 84.

• Úprava jízdního řádu linky 37
Mimo prodloužení ranní špičky (zkrácené intervaly až do 9 hod.) se upravují časové polohy odjezdů linky 37 v dopolední sedlové době pracovních dnů (9:00 - 13:30 hod.) s ohledem na lepší přestupní vazby k linkám 26 a 44 na Mendlově náměstí.

· Posílení provozu na linkách 40 a 63 v podvečer pracovních dnů
V pracovních dnech od 18 do 20 hodin je zkrácen interval uvedených linek z 20 na 15 minut.

• Úprava jízdního řádu linky 58
Upravují se časové polohy odjezdů linky 58 v dopolední sedlové době pracovních dnů (8:30 - 13:30 hod.) s ohledem na lepší provázanost s linkou 56 v souběžném úseku Židenice, nádraží - Malá Klajdovka, kde tyto linky nově vytvoří výsledný interval 10 minut.

• Úprava trasy linky 75
V souvislosti s úpravou umístění autobusové zastávky Maloměřický most směr Obřany je vrácena linka 75 na původní trasu obousměrně ulicí Karlovou přes stejnojmennou zastávku.

• Úprava posilových spojů linky 77
Na základě výsledků dopravních průzkumů se upravuje počet posilových spojů linky 77 v dobách začátků a konců směn (6:00 - 14:00 - 18:00 - 22:00 hod.) v oblasti Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa.

· Noční spoj do Rozdrojovic a Jinačovic

Nově se v nocích před nepracovním dnem (soboty, neděle, státní svátky) prodlužuje vybraný pár spojů noční linky 89 přes Kníničky - Rozdrojovice až do Jinačovic. Od hlavního nádraží do Jinačovic jede v noci před nepracovním dnem spoj z rozjezdu 1:00 hodin. Z Jinačovic směr Hlavní nádraží - Dvorska se jedná o spoj v noci před nepracovním dnem v čase 1:54 hodin (na rozjezd u hl. nádraží 2:30 hod.). Na prodloužení jízdy tohoto spoje se finančně podílí dotčené obce.

Výluka trolejbusů na Královopolské ulici
V souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky Hradecká - Královopolská bude od neděle 8. března 2009 přibližně do konce roku 2010 vyloučen provoz trolejbusů tímto místem.

• Linka 30 pojede v pracovních dnech od 5 do 20 hodin pouze v úseku Bystrc, Černého - Přívrat a odklonem do smyčky Vychodilova.
Náhradní doprava bude v dané době zajištěna autobusovou linkou x30 na trase Vrázova - Přívrat - Královo Pole, nádraží (ve směru od Králova Pole na Vrázovu pojede linka x30 přes zastávku Rosického náměstí) a v úseku Přívrat - Královo Pole, nádraží rovněž pravidelnými okružními linkami 44 a 84.
V pracovních dnech od 20 do 23 hodin a v nepracovních dnech celodenně bude provoz linky 30 zajištěn autobusy v celé trase Bystrc, Černého - Královo Pole, nádraží.

Důvodem rozdílného způsobu zajištění náhradní dopravy je omezený počet disponibilních autobusů v denní době pracovních dnů.

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 6.3.2009 13:12:09

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně