Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Město postaví dvě hřiště pro mládež v problémových lokalitách

Rada města Brna dne 31. března 2009 doporučila ZMB schválit přípravu žádosti o dotaci z operačního programu na projekt „Plácky" - nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy.

Magistrátu města Brna se totiž podařilo získat pro projekt věnující se volnému času společensky znevýhodněné mládeže peníze z regionálních rozvojových fondů Evropské unie.

„Když obhajujeme dotace pro slavné sportovní kluby, nezapomínáme také na brněnskou mládež. Tento projekt umožní dětem trávit svůj volný čas smysluplně. Pohyb patří ke zdravému způsobu života," řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Jedná se o projekt „Plácky", v jehož rámci se plánuje vybudování hřišť a veřejného prostoru určeného pro mládež v sociálně vyloučených lokalitách. V místech těchto speciálních hřišť bude působit terénní pracovník, který pomůže dětem z těchto oblastí s jejich problémy a poskytne jim pomoc při rozvoji jejich osobnosti.

Celkové náklady projektu plácky činí 13 200 000 Kč. Dotace z operačního programu NUTS (Nomenklatura územních statistických jednotek - Nomenclature Unit of Territorial Statistic) II Jihovýchod je ve výši 12 210 000 Kč, tedy pokryje více než 90% celkových nákladů.

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 1.4.2009 13:26:13

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně