affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Firmy mají i v době krize o studenty zájem

Na půdě Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (PEF) proběhlo 7. 4. 2009 již třetí setkání zástupců významných firem se studenty na veletrhu pracovních příležitostí JOBFAIR PEF 2009 III. I přes současnou ekonomickou krizi se projevuje stále rostoucí zájem firem o nadané studenty PEF.

Z důvodu kladných ohlasů z řad studentů i firem uspořádalo PR oddělení PEF již třetí setkání zástupců firem se studenty a to na půdě PEF. Hlavním cílem veletrhu pracovních příležitostí JOBFAIR PEF je zprostředkovat studentům přímý kontakt se zaměstnavateli a možnost individuální konzultace. Přibližně 1 500 studentů této příležitosti využilo a setkalo se se zástupci jednotlivých firem z oblasti finančního poradenství, bankovnictví, auditu, účetnictví, personalistiky, ale také informatiky a dalších oborů, kteří nabízeli pracovní stáže, praxi či uplatnění po ukončení studia.

Některé firmy se zúčastnily veletrhu na PEF již po několikáté a kladně hodnotí zvýšenou zainteresovanost studentů. „Přicházejí s konkrétními dotazy a jsou lépe připraveni, než tomu bylo v minulých letech. Studenti nás oslovují i po skončení veletrhu, a to těší. Vidíme, že naše účast na veletrhu byla úspěšná," chválí si účast Milada Burianová ze společnosti Infosys BPO, Czech Republic. Oblibu si veletrh získal i u studentů. „Nabídka firem byla velmi zajímavá, zvláště pro studenty, kteří by mohli působit v Praze," svěřil se jeden ze studentů PEF, který JOBFAIR PEF navštívil.

Poprvé se veletrh pracovních příležitostí JOBFAIR konal na PEF v dubnu 2008 a vzhledem k velkému zájmu byl uspořádán ještě i v podzimním termínu. Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně si od veletrhu slibuje posílení nejen spolupráce s podnikatelskou sférou, ale také zvýšení prestiže svých studentů v očích zaměstnavatelů.

PEF vznikla v roce 1959 jako první ekonomická fakulta na Moravě. Během svého 50letého vývoje fakulta prošla značným vývojem a v současné době nabízí 8 bakalářských, 5 magisterských a 3 doktorské studijní obory. Usiluje o praktické zaměření poskytovaného vzdělání, ale i vědecké činnosti na fakultě, jak to ostatně vystihuje i její motto „Znalosti pro život".

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 9.4.2009 11:24:54

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně