Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Snižování hladiny na přehradě

V souladu s harmonogramem prací pro „Realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži" bude od 4.6.2009 zahájeno snižování hladiny v nádrži. Hladina v nádrži bude snížena z dnešní hladiny v nádrži 224,30 m n.m. na kótu 219,00 m n.m., tj. cca o 5,3 m. Začátek snižování hladiny bude první tři dny velmi pozvolný, denní pokles hladiny se předpokládá jen 5-10 cm za den.

Při snižování hladiny bude také brán ohled na prováděný záchranný transfer živočichů v nádrži. Hladina by měla být snížena na nejnižší kótu za asi 20 dnů, tj. tedy přibližně k 25.6.2009. Samozřejmě celková doba vypouštění a množství na odtoku budou závislé na celkové hydrologické situace v povodí, zejména na aktuálním přítoku do nádrže.

Po dobu manipulace je vydaná výstraha veřejnosti na zvýšení bezpečnosti občanů, neboť snížením hladiny budou obnaženy nezpevněné břehy představující riziko utonutí. Veřejnost bude o této skutečnosti, mimo sdělovací prostředky, informována informačními tabulemi po obvodu nádrže i v rekreačních střediscích, a to i výstrahou pro nebezpečí utonutí při plavbě.

Povodí Moravy, s.p., jako správce nádrže, zabezpečil v součinnosti s Policií ČR a Městskou policií nepřetržitou pracovní pohotovost pro manipulace na vodním díle i ostrahu vodního díla.

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 1.6.2009 10:37:34

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně