Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Den otevřených dveří na PEF MENDELU v Brně

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) nabízí mimořádnou příležitost před odesláním přihlášek seznámit se s jejím prostředím všem zájemcům o studium nejen ekonomických, ale i informatických oborů. Fakulta jim otevírá své dveře 8. 1., 22. 1. a 12. 2. 2010 ve 13 hodin v posluchárně Q01 v budově Q. Speciální den pro uchazeče o informatické obory se bude konat 1. 3. ve stejném čase. Asi největším lákadlem bude pro návštěvníky laboratoř virtuální reality.

Pozornost si jistě získá příležitost navštívit unikátní pracoviště - laboratoř virtuální reality. Zájemci si ale budou moci prohlédnout i speciální učebnu vybavenou počítači od firmy Apple, seznámí se s informačním systémem fakulty a základními informacemi o studijních programech. „Snažíme se také studentům zpříjemnit studium, například pořádáním výstav, příjemným posezením v kavárně nebo jedinečným arboretem, kde se studenti mohou učit i odpočívat. PEF tak nabízí atraktivním a moderní prostředí prakticky v centru města," podotýká Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., proděkanka PEF. Návštěvníci mohou také získat informace přímo od studentů PEF, kteří tento den pro uchazeče sami pořádají.

O studium na PEF1 je stále větší zájem, jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek u ekonomických fakult v Brně v minulém roce. Z výsledků je zřejmý největší nárůst u PEF. „Počet přihlášek se každým rokem zvyšuje. Největší nárůst evidujeme v roce 2008 o téměř 23%," upřesnil vedoucí PR oddělení PEF Ing. Jiří Urbánek. PEF jako nejstarší ekonomická fakulta na Moravě využívá svého kvalitního pedagogického i vědeckého zázemí a nabízí zájemcům o studium 8 bakalářských, 5 magisterských a 3 doktorské studijní obory. Výuka probíhá jak v českém, tak i anglickém jazyce. Nabízí tak studentům široký výběr oborů a specializací a to nejen v ekonomicky zaměřených, ale i informatických programech.

„Třebaže do 10. března ještě nějaký čas zbývá, nejvhodnější je přihlášku vyplnit a podat v elektronické podobě, kterou lze nalézt na hlavní stránce fakulty," upozorňuje Ing. Marcel Ševela, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti. „Elektronicky probíhají na PEF i celé přijímací zkoušky, což účastníkům přijímacího řízení umožňuje dozvědět se výsledek ihned po ukončení testu", dodává Ševela.

 

Autor: BrnoInfo.cz | Zveřejněno: 11.1.2010 9:17:12

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně