Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Brněnské občanské sdružení Zaměstnanost o.s.

Posláním a cílem občanského sdružení Zaměstnanost o.s. je vytvářet podmínky pro začleňování nezaměstnaných osob do pracovního procesu.

 

Tato veřejně prospěšná služba probíhá formou školení a vzdělávacích aktivit, workshopů a rekvalifikačních kurzů, tvorbou internetových aplikací pro podporu zaměstnanosti

Při plnění vytyčených cílů klade naše občanské sdružení maximální důraz na využívání nejmodernějších metod a inovací. Jako první v ČR jsme začali využívat SEO technik pro hledání a především získání práce přes internet. O získané zkušenosti ve využívání SEO optimalizace jsme se podělili ve dvou kurzech, v kterých se účastníci (mladí lidé do 25 let) naučili vyplnit svůj profil na portálu práce.cz a využití ideální kombinace klíčových slov při využití SEO standardů.

Na základě získaných zkušeností s fungováním komerčního pracovního portálu práce.cz jsme navrhli podobu vlastního nekomerčního pracovní portálu, který by mnohem flexibilněji plnil požadavky jak uchazečů a zájemců o práci, tak i potencionálních zaměstnavatelů.

Náš projekt na vytvoření Mezinárodního pracovního portálu je koncipován jako Česko – Slovenský a náš záměr jsme úspěšně prezentovali vedení Úřadu práce v Trenčíně. Za účelem vytvoření Mezinárodního pracovního portálu jsme podali žádost o dotaci z programu Cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika, fond mikroprojektů.

V současné době spolupracuje naše občanského sdružení se skupinou mladých lidí do 25 let na projektu zjednodušené varianty pracovního portálu na kterou je podána žádost o dotaci z nadace O2 programu Think Big.

Naše sdružení se zaměřuje i na vzdělávání zaměstnavatelů. Za velký úspěch považujeme náš kurz internetového marketingu pro stavební firmy. Jednoznačně dokazatelným výsledkem je nárůst počtu zakázek u zúčastněných firem a díky tomu jejich poptávka po nových zaměstnancích. Z tohoto důvodu vznikl projekt IKAROS, který spojí nabídku nových pracovních míst ve stavebnictví se zájemci a uchazeči o práci.

Autor: | Zveřejněno: 5.8.2011 20:21:05

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně