affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

FOTOGRAFIE JIŘÍHO DAVIDA V DOMĚ UMĚNÍ

Právě fotky dokážou Jiřího Davida představit nejcitlivěji jako tvůrce, uvidíme i aktuální cyklus Inside Out.

Již od 80. let 20. století byl maximálně angažovanou osobností a svou tvorbou, organizátorskými aktivitami, pedagogickým působením i svými texty a veřejnými prohlášeními výrazně vstupoval do provozu umění. Ostatně někdejší skupina Tvrdohlaví vznikla v roce 1987 především z jeho společné iniciativy se Stanislavem Divišem. Souběžně s veřejným působením se David intenzivně věnoval velmi osobním, ba intimním tématům.

V první polovině 90. let 20. století se velkému ohlasu zejména v zahraničí těšil soubor Skryté podoby (1991-1995), který zrcadlovým spojováním levé a pravé poloviny obličeje objevoval nové podoby tváří známých osobností. Mezi portrétovanými, s nimiž musel umělec mnohdy velmi komplikovaně navázat kontakt a získat je pro svůj projekt, byli mj. herci Dennis Hooper či Phillipe Noiret, tenisté Martina Navrátilová a John McEnroe, spisovatel Allen Ginsberg, výtvarný umělec Jeff Koons, režisér Roman Polanski a mnoho dalších.

Ještě výraznější společenský náboj pak měl soubor Bez soucitu (2002), v němž počítačovou manipulací vetknul umělec do očí světových politiků slzy! Patetický politizující výkřik byl ale současně výzvou k velmi osobnímu uvažování – vždyť kdo z nás kdy ukáže na veřejnosti svoje slzy?! V Domě pánů z Kunštátu se z tohoto cyklu objeví mj. George W. Bush, Tony Blair, Jacques Chirac Václav Havel, Dalajláma či Jásir Arafat i jiní.

Vedle těchto monumentálních souborů využíval David fotografii k velmi osobnímu pozorování svého okolí. Snad nejvýraznější je v tomto směru cyklus Daniel, který začíná kolem roku 1995 a je nesmírně citlivým a vroucným pozorováním umělcova syna v různých situacích. Daniel se jako model objevuje i v nejnovějším souboru Inside Out z roku 2006.

Výstavu doprovází kniha Inside Out s retrospektivním přehledem umělcovy fotografické tvorby, vydaná laskavou péčí nakladatelství Kant ve spolupráci s Domem umění města Brna. Jiří David v současnosti působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vede ateliér konceptuální a intermediální tvorby.

(Dům umění města Brna)

Autor: | Zveřejněno: 13.4.2006 6:43:15

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně