Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

LODĚ NA PŘEHRADĚ SLAVÍ 60 LET

Lodní doprava na Brněnské přehradě patří k vyhledávaným místním atrakcím. Její historie se začala psát 5. května 1946.

Vodní doprava slaví 60 let - Foto: doe

První lodě, které na hladinu přehrady vyrazily – Brno a Morava - již dnes neexistují. V šedesátých letech byly odprodány na Vranovskou přehradu a později pak sešrotovány. Byly vyrobeny v Německu a ještě během války přivezeny do Brna. Zajímavé je, že ještě o dva roky dříve vznikl jejich model, který je v těchto dnech po rekonstrukci k vidění v provozní budově DPMB, a.s. na Novobranské ulici. Všechny ostatní lodě již vznikaly za obrovského pracovního nadšení a úsilí přímo v brněnském dopravním podniku a kuriózní je fakt, že ač nikdy nebyly v Přerově, je právě Přerov jejich domovským přístavem. To v praxi znamená, že na přerovské pobočce státní plavební správy jsou uloženy veškeré doklady našich plavidel.

Zajímavý osud měla i další z prvních přehradních plavidel. Loď Veveří z roku 1947 skončila jako plovoucí prodejna Pramenu, která se starala o občerstvení rekreantů na přehradních plážích. Člun Svratka, který pojmul jen 18 cestujících a jako jediné plavidlo na přehradě byl poháněný benzínovým motorem, nakonec několik let sloužil jako služební loď pro ošetřování přístavišť.

Lodě prohánějící se po hladině brněnské přehrady mají unikátní, v rámci Evropy ojedinělý pohon. Vpřed je žene tramvajový elektromotor napájený energií z akumulátorů. Jeden akumulátor váží okolo 70 kilogramů. Na většině lodí také dodnes můžete spatřit nefalšovaná tramvajová okna.

Lodní doprava i přes některé problémy získává stále nové příznivce. Ročně přepravíme okolo 180 tisíc cestujících. DPMB, a.s. se snaží nabídnout svým klientům co nejvíce. V posledních letech proto vznikly společné projekty se zoo Brno a hradem Veveří v podobě takzvaných pojízdných vstupenek. Opravujeme a stavíme také nové zastávky, snažíme se co nejvíce přizpůsobit postiženým lidem nebo cyklistům.

Oslavy 60. výročí zahájení lodní dopravy a zahájení sezóny - sobota 6. 5. 2006

9.00 – 10.00 Křest knihy o historii LD a křest rekonstruované lodi Brno, spuštění lodi Brno na vodu

10:00 Slavnostní zahájení sezóny lodní dopravy
Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní nástup a hlášení kapitánů, vytažení vlajky, troubení znělky lodní dopravy v podání Jaromíra Hniličky a slavnostní defilé. Dále je připraveno:
• Jízda při defilé pro veřejnost zdarma – lodě odplouvají hned po slavnostním zahájení sezóny v cca 10.10 hod. Plavba po hlavním jezeře potrvá 20 minut
• Od 11.00 do 17.00 zdarma speciální plavby rekonstruovanou lodí Brno, odjezdy po 30 minutách s výjimkou 14.00 a 14.30 / loď Brno bude v té době vytahována a spouštěna na lodním výtahu v rámci dne otevřených dveří/, vstup na loď je po předložení pamětní jízdenky s určením času plavby, kterou zájemci získají v hangáru Lodní dopravy
• Den otevřených dveří v areálu Lodní dopravy – začátek je ihned po ukončení ceremoniálu zahájení sezóny v cca 10.10, konec v 17.00 hodin
• V areálu Lodní dopravy bude připravena prezentace a prodej nové knihy o historii lodní dopravy, pracovníci informační kanceláře zde budou prodávat také drobné upomínkové předměty
• Připravena je prezentace modelů lodí
• Ve 14.00 v rámci dne otevřených dveří znovu předvedeme veřejnosti spouštění a vytahování lodě na lodním výtahu – loď Brno
• Po celý den již budou jezdit lodě na svých pravidelných linkách dle běžného tarifu, první odjezd linkové lodi je v 10.45 hod.

Zajímavosti flotily:

BRNO
Loď BRNO pochází z roku 1949. Původně se jmenovala Úderník. Dnes už je to jediná loď, která nevznikla přímo v dopravním podniku, ale vyrobila ji pražská firma Špirk. Ovšem dnes, po mnoha opravách a zvláště po letošní rekonstrukci je možné říct, že jde rovněž o dílo brněnských dopraváků. Brno má bezbariérové toalety, čímž se opět rozšířila nabídka služeb lodní dopravy DPMB, a.s. pro postižené spoluobčany. Jméno po jihomoravské metropoli získala po generální opravě v roce 1989, kdy byla přestavěna na takzvanou salónní loď. Dnes už je ale opět kapacitnější lodí, která přepravuje rekreanty na pravidelných linkách a slouží i tolik oblíbeným večírkům na lodi.

PIONÝR
Loď je vyrobená v roce 1950. Je stejně konstruovaná jako loď Brno, stejně jako ona je jednopalubová. Pionýr uveze až 150 cestujících. Třetí lodí, která byla typově stejná, byla loď Mír. Právě z této lodi, která už několik let nesloužila pro přepravu cestujících, posloužily některé komponenty jako díly pro rekonstrukci lodi Brno.

PRAHA
Loď Praha šla na vodu v roce 1953. Byla to první dvoupalubová loď na Brněnské přehradě a pojme až 270 pasažérů. Tato velkokapacitní loď vznikla hlavně kvůli velkému zájmu veřejnosti o projížďky po přehradě. Původní flotila totiž nebyla schopná nápor návštěvníků zvládnout. Loď Praha vznikla podle vlastního projektu přímo v loděnici na přehradě.

DALLAS
Dallas se stal v roce 1955 další posilou flotily, ovšem tenkrát ještě pod jménem Moskva. Název Dallas loď získala teprve před třinácti lety na přání tehdejšího brněnského primátora. Na první pohled je patrná její podoba s lodí Praha . To proto, že jen s malými úpravami kopírovala právě první loď stavěnou v našich docích.

BRATISLAVA
Loď Bratislava byla na vodu spuštěná v roce 1956. Opět je zde patrná příbuznost s Prahou i Dallasem.

VEVEŘÍ
Loď Veveří je z celé flotily nejmladší. Na hladinu přehrady poprvé vyplula v roce 1961 pod jménem Kyjev. K novému jménu přišla stejně jako tehdejší Moskva v roce 1993.

Autor: | Zveřejněno: 3.5.2006 23:25:49

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně