Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

DĚLŇÁK V LÍŠNI SE ZNOVU OTEVÍRÁ

Po náročné rekonstrukci bude mít Brno další kulturní centrum.

Z původního Dělnického domu v Líšni zbyly v podstatě jen obvodové zdi, vybavení a interiér jsou úplně nové. Otevírací koncert se bude konat v sobotu 2. září v 16.30.

Dělnický dům – Dělňák - najdeme na rohu ulic Klajdovská a Martina Kříže, kousek od zastávky autobusů Jírova, směrem ke staré Líšni. Má bohatou historii a až do devadesátých let minulého století byl jedním z živých líšeňských kulturních a tělovýchovných center spolu se Sokolovnou a Orlovnou.

Byl postaven z darů a příspěvků občanů a poprvé slavnostně otevřen v roce 1928. Jádro činnosti bylo v tělovýchově, vznikla tu Jednota proletářské tělovýchovy, která pořádala veřejná cvičení, oslavy 1.máje, hody a bály. Silná byla také činnost divadelního ochotnického spolku. Nebyli to však pouze herci, ale na přípravě představení se podílely celé rodiny třeba zapůjčením nábytku, technickou pomocí, výrobou dekorací a kostýmů.

Pozvánka na Líšeňské hody

Za okupace přešel Dělnický dům do majetku Tělovýchovného a kulturního spolku, který provozoval sportovní a divadelní činnost až do konce protektorátu, je jen pochopitelné, že ochotnický spolek měl v tomto období chudší repertoár.

Po osvobození se v Dělnickém domě konaly schůze, aktivy, porady, besedy a činnost byla především zaměřena na stranickou práci. Také repertoár ochotníků se poněkud změnil, na jevišti Dělnického domu se hrál hlavně lehký žánr – zpěvohry a operety.

Po roce 1948 se změnila celostátní koncepce spolkové činnosti – vznikaly tzv. osvětové besedy při MNV a tehdy se narodila snaha přejmenovat Dělnický dům na Kulturní dům. Toto pojmenování se u Líšňáků nevžilo a proto je Dělňák dodnes Dělňák. I nadále se tam pořádaly plesy, besedy a divadelní představení, v osmdesátých letech zde třeba pravidelně hostovalo Divadlo Járy Cimrmana. Ale budova pomalu chátrala. Snad právě proto byla po revoluci snaha se Dělňáku zbavit prodejem. Tento záměr se nezdařil, MČ Líšeň dokonce i vážně uvažovalo o demolici objektu a rozprodání pozemků na stavební parcely. Zásluhou občanského sdružení Divadlo Líšeň se začalo zvolna přemýšlet o rekonstrukci Dělnického domu, který byl už v této době téměř ruinou. Městské části Brno Líšeň se povedlo provést velmi složitou a nákladnou rekonstrukci, kdy z původní stavby zbyly vlastně jen obvodové zdi. Doufáme, že nyní, po velmi nákladné a komplexní rekonstrukci, se nám bude dařit pořádat výjimečné koncerty a divadelní představení, plesy, hody a další společenské a kulturní akce a plnit hlediště Dělňáku spokojenými a vděčnými diváky. Dělňák – jeden z nejhezčích multifunkčních moderních kulturních prostor v Brně si to určitě zaslouží. 2. září bude Dělňák slavnostně otevřen v rámci Líšeňských hodů.

První větší koncert proběhne hned 6. září akustickým koncertem kapely Blue effect. V září taktéž proběhne třídenní festival Divadla Líšeň.

Brno tak získává multifunkční prostor, který se otevře divadelním představením, koncertům, přednáškám, plesům, výstavám a všem dalším společenským a kulturním projektům.

Veškeré info můžete zjistit také na webu Kulturního centra Líšeň.

(Kulturní centrum Líšeň)

Autor: | Zveřejněno: 29.8.2006 7:28:05

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně