affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

500 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ ENCYKLOPEDIE BRNA

Přestože internetové stránky Encyklopedie dějin Brna byly spuštěny před pouhými dvěma lety, k dnešnímu dni do nich nahlédlo již 500 000 uživatelů.

Z podrobnějších statistických údajů o návštěvnosti tohoto ojedinělého informačního portálu také vyplývá, že na nekonečnou výpravu brněnskou historií se vydávají nejen Brňané ale i lidé ze všech koutů světa. Často jsou to krajané žijící v zahraničí, kteří se do Brna vrací alespoň prostřednictvím těchto stránek.

Všechny záznamy v Encyklopedii dějin Brna jsou utříděny do několika tématických okruhů, které prezentují významné brněnské osobnosti, události, ulice, školy, stavby či pamětní desky. Zobrazení konkrétní informace umožňují vyhledávače, které nabízí i zadání určitých kritérií, upravených přímo na jednotlivé tématické oblasti. Například událost lze vyhledat nejen dle chronologicky seřazeného seznamu, ale také pomocí zadání klíčového slova, její specifikace, či roku, v němž se uskutečnila. Jednotlivé karty jsou mezi sebou propojeny, což umožňuje plynulý přechod např. ze stránky dané osobnosti přímo k ulici, která je po ní pojmenována (a v této sekci je zase možné dozvědět se nejen o původu názvu ulice, ale i to, jaká starší pojmenování se pro ni kdy užívala, případně si ji zobrazit přímo na mapě). Navíc, tématický okruh „ulice“ je zcela aktuální databází současných názvů všech brněnských ulic a náměstí. Nově vzniklá pojmenování jsou do internetové encyklopedie doplňována bezprostředně po schválení Zastupitelstvem města Brna. Stejně tak jsou průběžně zařazovány i významné události ze současnosti – nechybí tedy ani informace z otevření a průběhu rekonstrukce v poslední době mnohokrát zmiňovaného náměstí Svobody.

Kromě stále narůstajícího počtu návštěvníků evidovaných v jednotlivých měsících narůstá i počet záznamů v samotné encyklopedii. Autorský tým, který tvoří odborní pracovníci několika brněnských kulturních institucí, k dnešnímu datu zařadil přes 14 000 záznamů, které jsou doplněny více než 5000 záběry.

Průběžným zařazováním nových údajů a obrazové dokumentace práce na Encyklopedii dějin Brna zdaleka nekončí. Probíhají i další „drobné“ úpravy, k nimž patří i postupné rozšiřování zadávacích kritérií pro vyhledávaní informací a využívání možností dalšího propojení záznamů mezi jednotlivými tématickými okruhy. V současné době probíhá i příprava dvou nových tématických okruhů: „Archeologické lokality“ a „Literatura“. Ten druhý by měl uživatelům našich stránek přinášet výčet publikací, článků a studií, které jsou věnovány právě brněnské historii. Obě tyto nové sekce by měly být uživatelům zpřístupněny počátkem příštího roku.

Ani další nápady jak vylepšit či rozšířit „encyklopedické“ stránky autorskému kolektivu rozhodně nechybí, ostatně dostatek podnětů mají i od samotných uživatelů. Rozsah všech prací ovšem závisí na finančních prostředcích, které se pro tento projekt každým rokem snažíme získat. Veškeré úkony – vkládání dat, přípravu a doplňování obrazové dokumentace provádějí členové autorského kolektivu zcela bez nároku na honorář. Rozpočet encyklopedie tedy zahrnuje pouze částky, potřebné k programování a technickému zajištění celého projektu.

A jaké zajímavosti internetová adresa www.encyklopedie.brna.cz vlastně nabízí? Je jich celá řada, ale zcela jistě mezi nimi nechybí zpráva o zahájení číslování všech domů na území Brna, prvních koňských dostizích, poslední veřejné popravě a dalších „pikantnostech“, které jistě zaujmou nejen odborníky, ale i širokou veřejnost, což je hlavním cílem tohoto – snad nikdy nekončícího – projektu.

(Jitka Šibíčková / autorský kolektiv)

Autor: | Zveřejněno: 2.11.2006 7:20:54

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně