Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Rekonstrukce Léčebny v Polní zvýšila požární bezpečnost

Dokončená úprava Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) brněnské Nemocnice Milosrdných bratří v Polní ulici zvýšila její požární zabezpečení. Možná úskalí v případě propuknutí ohně v léčebně naznačilo na sklonku roku 2006 taktické cvičení požárního zásahu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

V červenci 2007 proto začala první etapa rekonstrukce panelové budovy z roku 1987, zaměřena na požární bezpečnost. Stavbaři rozdělili objekt do požárních úseků (obvykle dva na každém patře), instalovali požárně dělící stěny s požárními uzávěry otvorů. Následovalo dovybavení schodišť s instalací nouzového osvětlení, přetlakové odvětrání prostoru a vybudování chráněných únikových cest pro bezpečnou evakuaci osob. Práce dovršilo napojení výtahů na nouzový zdroj elektrické energie a tím umožnění případné evakuace nepohyblivých pacientů, kterých je v LDN vysoké procento.

Investorskou činnost prováděl odbor investic Magistrátu města Brna. Celkové náklady rekonstrukce činily 9,12 milionu korun. Ke státním devíti milionům korun přidalo město Brno peníze na projektovou dokumentaci a přípravu stavby.

Nemocnice nyní spolu se svým zřizovatelem, městem Brnem, usiluje o získání peněz ze strukturálních fondů EU na zateplení budovy LDN v Polní a další investice do energetických úspor.

Autor: | Zveřejněno: 21.2.2008 11:00:00

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně