affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Nové výzkumné centrum na MZLU v Brně

Problém nedostatečného financování a podpory výzkumu na vysokých školách pomáhá od sklonku roku 2007 řešit nové Výzkumné centrum (VYZC), které vzniklo na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (PEF MZLU v Brně).

Jednou z jeho současných aktivit je i Ekonomický kroužek, který pořádá ve čtvrtek 3. 4. 2008 od 15 h setkání na téma Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR.

„Je důležité, aby se akademičtí pracovníci kromě výuky zabývali aktivně výzkumem. Ten jim pomůže stát se skutečně kvalifikovanými odborníky, jak je tomu především na univerzitách v západních zemích," uvádí prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF MZLU v Brně. V současné době se univerzity u nás potýkají s problémem nedostatečného financování svých výzkumných aktivit a díky tomu i odlivu nadějných absolventů do soukromého sektoru. Právě Výzkumné centrum, které na PEF vzniklo, má pomoci tento problém řešit.

„Mezi hlavní úkoly Výzkumného centra PEF patří například získávání finančních prostředků pro podporu výzkumu, pořádání mezinárodních odborných konferencí či projektový servis," zdůraznil Ing. Petr Rozmahel, Ph.D., vedoucí pracovník VYZC PEF. Posláním centra je vytvořit a zabezpečit vhodné podmínky pro výzkumnou činnost všech akademických pracovníků PEF, podpořit publikační aktivitu a aktivně se účastnit na výzkumných projektech jednotlivců i pracovních kolektivů s důrazem na mezioborovou spolupráci.. V současné době VYZC PEF připravuje mezinárodní konferenci k 10. výročí Eura, která se uskuteční na podzim roku 2008.

Již na podzim (22.-23. 11.) 2007 se uskutečnila konference Economic Performance of European Union: Trends and Policies, zaměřující se na měnovou integraci v Evropě. „Zúčastnili se jí skutečné kapacity ve svém oboru jako prof. Dr. Aiginger z WIFO Wien, prof. Rusek ze Susquehanna University či prof. Korhonen z BOFIT Helsinky a řada dalších. To považujeme za jeden z našich největších dosavadních úspěchů," uvádí Rozmahel a upozorňuje na další významnou aktivitu. Bylo jí vypracování studie pod vedením doc. Lubora Laciny pro Ministerstvo financí, pojednávající o dopadech zavedení jednotné měny na hospodářský vývoj v ČR a získalo nejen velkou mediální odezvu, ale i kladné hodnocení odborníků.

Právě na toto téma se 3. 4. 2008 v 15.00-17.00 h, v posluchárně Q03, uskuteční veřejné setkání Ekonomického kroužku s názvem Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR.

Více informací naleznete na internetové adrese: http://www.pef.mendelu.cz/vyzc

Studie o zavedení Eura je možné stáhnout na adrese: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/tiskove_zpravy_37654.html?year=2008

 

 

 

Autor: | Zveřejněno: 2.4.2008 16:41:08

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně