affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
 • Facebook
 • Twitter

Rekonstrukce Moravského náměstí – diskuse s veřejností

V pondělí 7. dubna 2008 bude v 17.00 hodin v Urban centru na Staré radnici za účasti náměstka primátora Martina Andera veřejná diskuse o připravované rekonstrukci Moravského náměstí. Účast přislíbili dále autor studie architekt Petr Hrůša, historička Milena Flodrová a zástupce občanského sdružení Jošt Moravský, o.s.

Rekonstrukce Moravského náměstí:

Podkladem pro rekonstrukci Moravského náměstí je ideová urbanisticko architektonická studie zpracovaná v roce 2005, jejímž autorem je Ing.arch. Petr Hrůša, který náměstí navrhl jako pobytový prostor s ideou čtyř hlavních ctností vyjádřených výtvarnými díly:

 

Symbol statečnosti – jezdecká socha

 

Symbol spravedlnosti – kašna před Nejvyšším správním soudem (vypsána OK MMB soutěž s termínem 17. 4. 2008), kašna nahradí stávající letničkový záhon před NSS

 

Symbol mírnosti – centrální vodní prvek bude řešen v rámci rekonstrukce náměstí

 

Symbol prozíravosti – model hradebního opevnění města Brna bude řešen
v rámci rekonstrukce náměstí s tím, že by mohl nahradit bronzový
model města, který byl schválen na terasu Dominikánského kostela

 

 

 

Jezdecká socha:

V sobotu 4. října 2010 tomu bude 600 let, co byl markrabě Jošt zvolen kurfiřty
římským králem. Cílem rekonstrukce Moravského náměstí je vytvořit místo, které
by trvale připomínalo tuto významnou událost v dějinách Moravy a města
Brna, které bylo Joštovým sídlem a kde je v hrobce kostela sv.Tomáše pohřben.


Umístění jezdecké sochy Jošta Lucemburského na Moravském náměstí v Brně:


Iniciátorem projektu je PhDr.Richard Svoboda, senátor
Parlamentu České republiky, který je zakladatelem sdružení Jošt Moravský, o.s.,
za jehož finanční podpory a s přispěním města Brna by měl být projekt
realizován do září 2010.

 

 


Na základě projednání ideové studie Moravského nám. se zainteresovanými orgány a organizacemi lze konstatovat, že pro rekonstrukci Moravského náměstí v požadovaném termínu je nezbytné následující:

 


 • dořešit
  rekonstrukci ulice Husovy • dořešit výstavby PG
  Janáčkovo divadlo


 • zajistit
  rekonstrukci inženýrských sítí
  v území • koordinovat
  rekonstrukci Moravského náměstí s I.etapou rekonstrukce ulice Joštovy (úsek Moravské nám. – Komenského
  nám. předpokládaný termín rekonstrukce tak, aby v době realizace
  Joštovy byl zachován funkční průjezd pro tramvajovou dopravu

Autor: | Zveřejněno: 3.4.2008 10:15:16

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně