Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Poplatek za komunální odpad

K dnešnímu dni (4.4.2008) bylo za rok 2008 vybráno za svoz komunálního odpadu již 26,5 mil. Kč. Na pokladnách v hotovosti 22,1 mil. Kč, bezhotovostními převody 4,4 mil. Kč. Konečný termín pro poplatek je 31. května 2008.

Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a na Šumavské 33. Otevřeny jsou:

pondělí                       od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
úterý                           od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod
středa                        od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
čtvrtek                        od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod
pátek                          od 8:00 do 12:00 hod.

Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena.

Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek.

Splatnost místního poplatku je stanovena k 31. květnu daného roku bez vyměření. Není-li lhůta dodržena, správce poplatku může vyměřit platebním výměrem navýšení dluhu až na jeho trojnásobek. 

Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce www.brno.cz/odpady

Autor: | Zveřejněno: 4.4.2008 12:55:03

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně