Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

BRNO: Poplatek za svoz komunálního odpadu

V souvislosti s blížícím se termínem splatnosti poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, kterým je den 31. května 2008, připomínáme možnost úhrady na pokladnách v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č.3.

Otevřeny budou denně od 8:00 do 12:00 hodin, v úřední dny pondělí a středa ještě od 13:00 do 17:00, v úterý 13:00 - 14:30, ve čtvrtek 13:00 - 14:00 hod.

Celoročně
zůstávají otevřené pokladny na Šumavské 33.

Na jednoho poplatníka a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu města Brna. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada provedena.

Ke konci měsíce dubna je na účtu pro výběr poplatků za komunální odpad včetně úhrad nedoplatků z minulých let 52,8 milionů Kč, přičemž pokladnami prošlo 83 % této částky. Složenkou zaplatila 3 procenta poplatníků. Proti předchozím rokům se stále zvyšuje podíl bezhotovostních plateb převodem z účtu - letos je to 14 % a velký nárůst očekáváme ještě v den termínu splatnosti.

Autor: | Zveřejněno: 6.5.2008 11:31:45

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně