affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Kapacitu prvního ročníku Univerzity třetího věku naplnili uchazeči během jediného dopoledne

Během jediného dopoledne zaplnili zájemci o studium z řad seniorů kapacitu 1. ročníku Univerzity třetího věku (U3V) na Masarykově univerzitě. Do kurzů, které začnou v akademickém roce 2008/2009, se mohli zájemci hlásit od začátku května jak písemnou tak nově i elektronickou formou prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity.

Navzdory tomu, že se mohli senioři přihlašovat do kurzů Univerzity třetího věku celé dva měsíce květen a červen, byla kapacita 1. ročníku Základního kurzu U3V (200 osob) zaplněna během dopoledne 2. května 2008. Loni se tak stalo až za tři dny. Třetina uchazečů se letos přihlásila do prvního ročníku elektronickou formou, což nás také mile překvapilo" řekla Barbora Hašková, manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě.  S rozšířením kapacity se z důvodu omezených prostor zatím nepočítá. Změnu by mělo přinést uvolnění budovy  na Komenského náměstí po vystěhování Lékařské fakulty do nově budovaného kampusu.        

O vzdělávání na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity je stále větší zájem. Kurzy se konají v Brně a v Telči. Zatímco v roce 2001 navštěvovalo U3V 400 posluchačů, v akademickém roce 2007/2008 je to již 1560. Nad rámec těchto kurzů základního programu jsou posluchačům nabízeny také tematicky zaměřené kurzy (např. počítačové kurzy, kurzy cizích jazyků, kurzy zaměřené na aktuální právní otázky, psychologii, fotografii, atd.), exkurze, mimořádné přednášky. Všech výše zmíněných aktivit U3V na MU se ke dni  30.4.2008 zúčastnilo 3048 programových účastníků.

Účastníkem kurzů univerzity třetího věku může být každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplně středoškolské vzdělání s maturitou. Přihlášky do kurzů U3V lze podávat písemně nebo elektronicky prostřednictvím  Obchodního  centra MU, které  slouží pro on-line prodej různých produktů souvisejících se vzděláváním a dalšími službami univerzity. Je součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) a představuje v univerzitním prostředí zcela nový trend. Přes Obchodní centrum lze realizovat nákup jednotlivých předmětů i celých programů celoživotního vzdělávání, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, víkendové, neakreditované kurzy, e-learningové kurzy, elektronické studijní materiály, ale i konferenční služby (např. účastnický poplatek, ubytování, služby). 

Autor: | Zveřejněno: 6.5.2008 11:31:00

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně