Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

DPMB: Informace o novinkách, výlukách a uzavírkách.

- Nová tramvajová trať v Purkyňově ulici
- Historická tramvaj na lince 10
- Výluka tramvají na ulici Minské
- Uzavírka ulice Zahradníkovy
- Uzavírka ulice Obvodové v Bystrci
- Výluka smyčky Palackého vrch

Nová tramvajová trať v Purkyňově ulici

Od soboty 17. května 2008 bude obnoven provoz tramvají v ulici Purkyňova v úseku Červinkova - Technické muzeum a současně bude zahájen provoz na novém úseku tramvajové tratě do smyčky Technologický park .

Na novou konečnou Technologický park budou přes zastávku Technické muzeum vedeny tramvajové linky 12 a 13 . Současně s tím bude zprovozněn druhý kolejový vjezd do areálu vozovny Medlánky. Z tohoto důvodu dojde od stejného data k úpravě části výjezdových a zátahových tras, které přinesou změnu jízdních řádů několika tramvajových linek.

Provoz autobusové linky 53 zůstává zachován na stávající okružní trase a noční linka 93 se od 23:00 hodin v noci z 16. na 17. května 2008 vrací v obou směrech na původní trasu přes zastávky Červinkova, Technické muzeum a Edisonova.
***************************************************************

Historická tramvaj na lince 10

Od soboty 17. května 2008 bude na trasu linky 10 Nové sady - Stránská skála opět vypravován historický tramvajový vůz. Historická tramvaj bude na lince 10 jezdit pouze v nepracovních dnech (soboty, neděle, státní svátky) mimo 24.5., 7.6. a 8.6 s odjezdy od zastávky Nové sady směr Stránská skála v časech 11:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 hod.
Zpět ze Stránské skály na Nové sady  bude odjíždět v časech 11:37 - 12:37 - 13:37 - 15:37 - 16:37 - 17:37 hodin.
***************************************************************

Výluka tramvají na ulici Minské

V důsledku opravy kolejí na ulici Minské bude od 7:00 hodin v sobotu 17. května 2008 nepřetržitě do ukončení prací (asi do 16 hodin) v neděli 18. května 2008 vyloučen provoz tramvají v úseku Konečného náměstí - Vozovna Komín.

Tramvajové linky 3 a 11
budou v uvedené době odkloněny v úseku Česká - Vozovna Komín ulicí Pekařskou a přes Pisárky. Večerní a ranní spoje standardně ukončené ve smyčce Komín budou mít konečnou zastávku již v Pisárkách. Náhradní doprava bude zajištěna autobusovou linkou x3 na trase Česká - Vozovna Komín.

Změna zastávek
:
Tábor směr Česká -
zastávka pro autobusy náhradní linky x3 přeložena mimo pracoviště (asi o 50 metrů vpřed);
Rosického náměstí - autobusy náhradní linky x3 zastaví na zastávkách linek 44/84 a 67;
Vozovna Komín - výstupní a nástupní zastávka pro autobusy náhradní linky x3 na mostě u vozovny trolejbusů společná s linkami 29, 44/84 a 67;
navíc autobusy linky x3 zastaví na znamení také na zastávce Hlavní .
***************************************************************

Uzavírka ulice Zahradníkovy

Z důvodu výkopových prací bude od 7:00 hodin v sobotu 17. května do ukončení prací v neděli 18. května 2008 (předpoklad do 20 hodin) pro veškerou dopravu uzavřena ulice Zahradníkova v úseku mezi ulicemi Kounicova a Tučkova.

Dopravu na lince 32  po oba dny zajistí místo trolejbusů autobusy , které pojedou v době uzavírky mezi zastávkami Sušilova a Botanická obousměrným odklonem ulicí Hrnčířskou.

Změna zastávky :
Zahradníkova
 (oba směry) - po dobu uzavírky zrušena.
***************************************************************

Uzavírka ulice Obvodové v Bystrci

Z důvodu konání mezinárodních závodů Triathlon Superprestige v oblasti Bystrce bude v sobotu 17. května a v neděli 18. května 2008 omezen provoz na ulici Obvodová v Bystrci. Z tohoto důvodu pojedou autobusy linky 303 vždy v době od 10:00 přibližně do 18 hodin v úseku Rakovecká - Bystrc, Zoologická zahrada obousměrným odklonem ulicí Páteřní a Odbojářskou. Obdobným odklonem ulicí Odbojářskou pojede i případná operativní náhradní doprava za tramvaje linek 1, 3 a 11.

Změna zastávek :
Zoologická zahrada (u tramvaje) směr Veverská Bítýška - pro linku 303 a příp. náhradní dopravu za tramvaj po dobu odklonu  zrušena;
Přístaviště (oba směry) - pro linku 303 a příp. náhradní dopravu za tramvaj po dobu odklonu zrušena;
Rakovecká
(oba směry) - pro linku 303 přeložena na začátek ulice Páteřní ke křižovatce s Rakoveckou, pro příp. náhradní dopravu za tramvaj zrušena;
při jízdě ve směru z Veverské Bítýšky do Bystrce autobusy linky 303 zastaví na odklonové trase také na zastávkách Wollmannova , Laštůvkova a Vondrákova .

***************************************************************

Výluka smyčky Palackého vrch

V důsledku konání atletických závodů bude v sobotu 17. května a v neděli 18. května 2008 pro autobusy neprůjezdná smyčka Palackého vrch. V uvedených dnech tedy nebudou konány závleky linky 53 do této smyčky. Další informace najdete na www.dpmb.cz

 

Autor: | Zveřejněno: 15.5.2008 14:05:08

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně