affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Sobotní noční akce MP

Během sobotního večera proběhla v centru města rozsáhlá bezpečnostní akce MP se zaměřením na kontrolu podávání alkoholu mladistvým osobám a také na kontroly  heren, zda v nich nedochází k nedovolenému používání  výherních  automatů osobami mladšími 18 let.

Opatření  se  zúčastnilo dvacet strážníků,   kteří v několika skupinách ve stejný okamžik zahájili kontrolu heren a restaurací. Zkontrolováno bylo více než třicet podniků ve středu Brna a během tohoto  opatření  se zjistilo, že ve třech   případech došlo k porušení zákona. Tři dívky ve věku 15, 16 a 17 let, kterým bylo umožněno konzumovat alkoholické nápoje uvedly odpovědnou osobu, kterou pak strážníci řešili na místě blokovou pokutou.

Strážníci také byli svědky jedné kuriozní situace, když  v jedné herně spatřili mladíka, který svým vzezřením vzbuzoval zdání osoby mladší  18 let. Při kontrole se ale zjistilo, že osmnácté  narozeniny slavil mladík již před dvěma dny před touto kontrolou . Co však bylo zajímavé, bylo to, že narozeninovou událost slavil zrovna při kontrole strážníků v herně také s přítomnými rodiči a to právě hraním na výherních automatech.

Podobná opatření budou hlídky MP provádět i v jiných městských částech, tento víkend byla vybráno  centrum města právě z důvodu značné koncentrace podniků, kde k takovým přestupkům opakovaně dochází. 

Autor: | Zveřejněno: 19.5.2008 11:07:59

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně