Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Fakulta sociálních studií MU organizuje mezinárodní konferenci o migraci

Na pět desítek odborníků z celého světa přijede do Telče na 1. ročník mezinárodní konference se zaměřením na kritické promýšlení současných trendů v dění a zkoumání mezinárodní migrace. Konferenci pořádá ve dnech 29.5.-1.6. Katedra sociologie a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Akce je podpořena grantem Visegradského fondu.

Pod vlivem globalizace a zlepšování komunikačních prostředků dochází k čím dál většímu rozpohybování současného světa a téma migrace se stává důležitou součástí společenské i sociálně vědné diskuze. „Spíše než o migraci bychom chtěli mluvit o migracích - zkušenostech, praktikách a institucích, které vedou k různým formám moderní transnacionální mobility. Mobilitu chápeme nikoli jako výjimečný jev, ale jako běžnou součást každodenního života, rovnocennou s usazeným životem na jednom místě, který byl dosud v sociálních vědách chápán jako norma" řekla za organizátory Radka Klvaňová z Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Organizátoři chtějí vytvořit prostor pro setkání a živou diskuzi sociálních vědců zabývajících se výzkumem migrace na celosvětové úrovni. Na konferenci vystoupí přední světoví odborníci: socioložka Lydia Morris (University of Essex, Velká Británie) zabývající se migrační politikou Evropské unie se zaměřením na lidská práva, populační geograf Hugo Graeme (University of Adelaide, Australia), který se dlouhodobě zabývá populačním výzkumem migrace v australsko-asijském prostoru a sociolog Csaba Szaló (Masarykova Univerzita, FSS), který letos vydal monografii Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Přednášet a diskutovat budou i další odborníci na sociologii, populační studia, antropologii, geografii a mediální studia z České republiky, Slovenska, Polska, Anglie, Finska, Německa a dalších zemí.

Konference bude zahájena ve čtvrtek 29. května v 16:30 v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně úvodním vystoupením vedoucího katedry sociologie FSS MU Radima Marady. Poté se účastníci konference odeberou do Telče do školícího střediska MŠMT ČR. První konferenční den se účastníci zaměří se na teoretickou reflexi migračních procesů a jejich interpretace a na důsledky teoretického uvažování o migraci pro migrační politiku a migrační výzkum. Další den bude věnován konfrontaci různých výzkumných metod zkoumání migrace, jejich možnostem a omezením. Zvláštní důraz bude kladen na diskuzi o možnostech interdisciplinárního zkoumání migrace. Podrobný program konference je k dispozici na http://ivris.fss.muni.cz/migrations.

Autor: | Zveřejněno: 27.5.2008 22:12:09

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně