affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Splatnost poplatku za komunální odpad končí 31.května

Již mnoho z nás od ledna letošního roku uhradilo místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady, a ušetřilo si tak hlídání termínu splatnosti, kterým je 31. květen 2008. Výše poplatku je již šestým rokem stejná a činí 500,-Kč na osobu hlášenou k trvalému pobytu v Brně a rok.

Poplatek můžete uhradit

  1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, budova A (v přízemí najdete dvě pokladny a další dvě v 9. patře), dodržujte - prosíme - pokladní hodiny! (po, st: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00; út: 8,00-12,00 a 13,00-14,30, čt: 8,00-12,00 a 13,00-14,00, pá: 8,00-12,00)
  2. poštovní poukázkou, která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna
  3. bezhotovostně na č. účtu: 156304/5400, variabilní symbol rodné číslo poplatníka                

Splatnost místního poplatku je stanovena k 31. květnu daného roku bez vyměření.

Není-li lhůta dodržena, správce poplatku může vyměřit platebním výměrem navýšení dluhu až na jeho trojnásobek.

Pokud není platební výměr zaplacen včas a ve správné výši, pak správce poplatku zahájí vymáhací řízení, které končí nařízením exekuce. Náklady spojené s exekucí jdou vždy k tíži dlužníka a jeho dluh tak opět roste. Exekuce může být vedena na účet, na sociální dávky, na příspěvky, na stavební spoření, na plat, na důchod, na movité i nemovité věci.

Zhruba 5% obyvatel města Brna je každoročně dlužníky, na které je vedena exekuce. Správce poplatku však upřednostňuje osobní jednání ve věci dříve než dojde k exekuci a všichni poplatníci mohou a jsou vyzývání k tomu, aby se osobně dostavili k jednání k zaměstnancům magistrátu a vyhnuli se tak exekučnímu řízení.

Veškeré informace získáte na www.brno.cz/odpady, na tel. 542 174 300-07.

Autor: | Zveřejněno: 29.5.2008 10:04:13

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně