Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Mezinárodní technický kurz „Mimic Our Nature - Biomaterials Design"

BEST Brno při ACSA, pobočka mezinárodní studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology) na VUT v Brně, si dovoluje pozvat všechny studenty i širokou veřejnost na mezinárodní technický kurz „Mimic Our Nature - Biomaterials Design".

Nad kurzem, který je pořádán na Ústavu materiálů Fakulty chemické ve dnech 22.6.-5.7.2008, převzali záštitu primátor statutárního města Brna Roman Onderka a děkan Fakulty chemické VUT v Brně doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc. Kurzu se zúčastní 24 zahraničních studentů technických univerzit z celé Evropy.

 

     Odborný kurz se zabývá především chemií biomateriálů, jak přírodních, tak syntetických, jejich přípravou a následným použitím v praxi. . Naše příroda sama vytvořila množství úžasných systému, které zkoušíme napodobit jak nejlépe umíme, a to především systémy jako kůže, cévy, nebo například klouby. Studenti dostanou možnost seznámit se s biomateriály nejen během přednášek a laboratorních cvičení probíhajících na Fakultě chemické, ale i během odborných exkurzí do chemických podniků Akademická část probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení v angličtině, během nichž studenti získají přehled o struktuře a mechanice biokompozitů a jejich následném využití v medicíně.

 

      Jedním z hlavních cílů tohoto kurzu je poskytnout zahraničním i českým studentům doplňkové vzdělání v oblasti biomateriálů, seznámit studenty z různých míst Evropy s vysokou akademickou úrovní na VUT v Brně a ukázat jim, že v České republice je možné najít kvalitní uplatnění v oblasti výzkumu i produkce biomateriálů.

 

      Více informací včetně přehledu volně přístupných přednášek najdete na adrese: www.BEST.eu.org/Brno

Autor: | Zveřejněno: 23.6.2008 10:19:35

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně