Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Podvečerní bouřka vyvrátila strom v zahradě Centra VUT V Brně na Antonínské ulici

Poryvu silného větru provázejícího podvečerní úterní  bouřku (24. 6.)  neodolal dvacetimetrový javor v zahradě areálu Centra Vysokého učení technického v Brně na Antonínské ulici.

Kmen stromu vyvráceného větrem z kořenů  spadl do ulice Botanické, kterou zcela zatarasil. Při svém pádu poškodil obvodovou zeď zahrady a také zdemoloval dvě v ulici zaparkovaná auta - Škodu Octávii a Škodu Fabii. Ke zranění osob nedošlo,  zřejmě i díky tomu, že k pádu došlo během hustého lijavce a navíc v podvečerních hodinách. Větve koruny padlého stromu dosáhly až ke vchodu do protější základní školy, který je zvláště v odpoledních hodinách plný dětí. Kmen stromu blokující průjezd ulicí ve velmi krátké době rozřezali a odstranili brněnští hasiči.

 Sedmdesát let starý javor mléč měl podle znaleckého posudku dendroložky Ing. Věry Kouřilové pro svůj nedobrý stav jen omezenou perspektivu další existence. Znalecký posudek, který měl zjistit zdravotní stav, vitalitu, provozní bezpečnost a také navrhnout způsob ošetření příp. odstranění stromů rostoucích v areálu rektorátu VUT, bývalého kněžského alumnátu, si vedení brněnské technické univerzity nechalo vypracovat na základě události ze září loňského roku, kdy odlomená větev jednoho stromu poškodila na ulici Botanické zaparkované auto. Znalecké posouzení zdravotního stavu stromů a návrh opatření na zlepšení jejich stavu a bezpečnosti okolí vypracoval v říjnu 2007  Ing. Hynek Šmerda. Na základě tohoto posudku, ve kterém znalec určil vzhledem ke zdravotnímu stavu 38 stromů k asanaci, podalo VUT žádost na Odbor životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed na povolení kácení stromů. Úřad MČ Brno-střed v lednu 2008 asanaci nepovolil - důvodem bylo, že Ing. Hynek Šmerda není odborníkem v oboru dendrologie.

 Na základě nového znaleckého posudku dendroložky Ing. Věry Kouřilové z března 2008 (znalkyně v něm navrhuje k pokácení 16 stromů, u dalších sedmi by se podle ní mělo jejich skácení ještě zvážit) podalo VUT  znovu žádost na Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed ve věci povolení kácení stromů. 14. května 2008 OŽP  řízení o povolení asanace přerušil a požádal o doložení závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Brna. VUT proto 19. května 2008 podalo na Odbor památkové péče MMB žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení stromů a současně i žádost na Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Brně žádost o vydání odborného vyjádření ke kácení. Zatímco tedy řízení o povolení kácení zdravotně ohrožených stromů pokračuje, jeden ze stromů, u kterých znalkyně doporučila zvážení jeho odstranění, spadl a způsobil značné škody. Navíc jen díky shodě okolností nedošlo k ohrožení lidských životů.

 Nezbytně nutné pokácení zdravotně narušených stromů chce VUT v Brně kompenzovat výsadbou nové zeleně.  Je proto  již připraven návrh na náhradní výsadbu okrasných dřevin v areálu na Antonínské ulici.

Autor: | Zveřejněno: 25.6.2008 15:13:52

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně